הדוכיפת, הנערה והגן: להוראת "שירי העם" של ח"נ ביאליק

 

 

מקור: הוצאת מכון מופ"ת

 

בקורפוס הצנום של שירי ביאליק, כמאה שירים בסך הכול, יש מקום מיוחד לעשרים וארבע "שירי העם" שלו שנאספו לחטיבת "מזמורים ופזמונות", ולא רק מן ההיבט הכמותי. בעיני רבים מאוהבי שירתו של ביאליק זוהי חטיבת השירים המקסימה ביותר שלו. שירים אלה, כמו "בין נהר פרת ונהר החדקל, " "לא ביום ולא בלילה " או "יש לי גן", הם בין הידועים, האהובים והמושרים ביותר מבין שיריו.

אולם למרות הפופולאריות הרבה שלהם, ואולי דווקא בגללה, "שירי עם" אלה נדחקו במשך שנים ארוכות לשולי המערכת הספרותית. חוקרי ספרות כמעט שלא גילו בהם עניין, והמורים מיעטו ללמדם. ספר זה בא למלא במידת מה את החסר: לחוקר הוא מציע דיון שיטתי בשאלות עקרוניות. כמו תהליך ההתהוות של "שירי עם" של ביאליק, הגורמים לא-ההתקבלות שלהם או מאפייני הסוגה (הז'אנר) הזו.

למורה מציע הספר שורה של ניתוחים מפורטים ל"שירי העם" הכלולים בתכנית הלימודים והצעות לדרכי הוראתם. המורה המעוניין בהוראה בין-תחומית ימצא בספר דיון משווה בין "שירי העם" לבין רישומי הציפורן של הצייר יוסל ברגנר, וכן דיון משווה בין הטקסט לבין לחני השירים.

ד"ר אבי מעפיל הוא ראש החוג לספרות ולספרות ילדים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים.

תוכן העניינים

חטיבה ראשונה: מבוא עיוני מחקרי

פרק א': תהליכי ההתהוות של "שירי העם"

מבנה החטיבה

התשתית העממית והמודל הרוסי

הקנוניזציה של "שירי העם"

פרק ב':

ההתקבלות של "שירי העם"

שבירת הצופן

פנייה אל השירה העממית היידית

מעבר משירה פרסונלית לשירה אפרסונלית

ניצול משני של חומרים

הנמכה של המודוס השירי

הערכות סותרות לכאורה

פרק ג': ניסיונות פריצה במחקר

חסימה כפולה

סיכומים מוקדמים

ניסיונות של פריצה מחקרית

חטיבה שנייה: מבוא דידקטי

פרק ד': "שירי העם" של ביאליק ותכנית הלימודים בספרות

תכנית הלימודים לחטיבה העליונה

תכניות הלימודים לחטיבת הביניים

פרק ה': קשיים מתודיים ודרכי התמודדות

הרובד הפרוסדי

הרובד המילוני

ה"עולם ב"שירי העם"

פרק ו': המבנה של יחידת הלימוד

הוראה אקדמית

הוראה בית-ספרית

חטיבה שלישית: פרשנויות והצעות מתודיות

פרק ז': "תרזה יפה"

אינטרפרטציה

דרכי הוראה

פרק ח': "לא ביום ולא בלילה "

אינטרפרטציה

דרכי הוראה

פרק ט': מנהג חדש

אינטרפרטציה

דרכי הוראה

פרק י': "בין נהר פרת ונהר חדקל "

אינטרפרטציה

דרכי הוראה

פרק יא: "יש לי גן "

אינטרפרטציה

דרכי הוראה

חטיבה רביעית: השיח הפנימי והתבנית הפרוסדית

פרק יב': "הטבעי" – השיח הפנימי – ב"שירי העם"

"הטבעי" מול "הקונבציונלי"

השיח הפנימי ב"שירי העם"

פרק יג': התבנית הפרוסדית של "שירי העם"

המשקל

החרוז

הבית

נספחים

בין "בין נהר פרת ונהר חדקל" / לאה גולדברג

הלחנים לחמשת "שירי העם" של ביאליק / יהודית גלוזמן


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  כיצד ניתן לרכוש את הספר לביה"ס?

  פורסמה ב 31/08/2009 ע״י מרים גליק

  כל ספרי ומוצרי מופ"ת ניתנים לרכישה בחנות המקוונת של מופ"ת:http://shop.macam.ac.il

  פורסמה ב 03/09/2009 ע״י פורטל מס"ע

  מעוניינת בפרטים הקשורים לרכישה פרטית -כמורה לספרות או להמלצה בביה"ס לרכישה עבור כלל הצוות.

  פורסמה ב 14/04/2012 ע״י לאה שילה
  מה דעתך?
yyya