הדגמת התנסויות תלמידים בחוויית "זרימה" בסביבת לימוד מקוונת

Esteban-Millat, Irene Mart?nez-L?pez, Francisco J. Huertas-Garc, 
Meseguer, Antoni Rodr guez-Ardura, Inma ,"Modelling students' flow experiences in an online learning environment. Computers & Education. Feb 2014, Vol. 71, p111-123. 13p".

 

חוויית הזרימה מתרחשת במצב שבו כישורי האדם תואמים את אפשרויות הפעולה. ומתקיים איזון בין הדרישות הנתפסות של הפעילות (האתגר) לבין היכולת או המיומנות הנתפסת על ידי הלומד.

בחוויית ה'זרימה' מגיעים לשיאם שלושה רכיבים: עניין (מוטיבציה פנימית), ריכוז והנאה. תנאי קריטי לחוויית ה'זרימה' הוא מצב שבו כישורי האדם תואמים את אפשרויות הפעולה. כלומר, קיומו של איזון בין הדרישות הנתפסות של הפעילות (האתגר) לבין היכולת או המיומנות הנתפסת של הפרט. מעבר לכך, שניהם, האתגר והיכולת, נתפסים על ידי האדם כגבוהים. מאפיינים נוספים של חוויות זרימה כוללים קיומן של מטרות ברורות בכל שלב בפעילות וקיומו של משוב ישיר ומיידי לביצוע ביחס למטרות הללו; התודעה מתמזגת עם הפעילות ברגע הנוכחי, האדם חש חסינות מפני הסחות ואינו חושש מכישלון; כמו כן, יש תחושה של שהזמן עובר מהר מאד, והפעילות עצמה הופכת למטרה כשלעצמה בשל ההנאה והסיפוק שהיא יוצרת.

מאמר זה מכוון להבהרת האופי וחשיבות הזרימה של תהליכים התנהגותיים אצל תלמידים בסביבות לימוד וירטואליות/מקוונות.

עד עכשיו, הוצע ונבחן, מודל זרימה אינטגרלי בסביבות למידה מקוונות. החלק הנסיוני של המחקר, מתבסס על טכניקות מדידה איכותיות וכמותיות. בראשונות מבוסס על שבעה ראיונות עומק שנערכו על ידי מומחים מתחום סביבות למידה מקוונות, בשתי קבוצות נפרדות. ואלה המופיעים בהמשך, באלה המבוססים על סקר ספרותי מקוון שכתוצאה ממנו התקבל מדגם של 2574 שאלונים שמולאו. המודל התיאורטי נבחן ואומת תוך שימוש בפרוצדורות מתודולוגיות סטנדרטיות המבוססות אנליזות חדשניות ומגלות ואנליזות מאמתות.
הממצאים מראים ומצביעים על כך שהפרעות זמן ויכולת ריכוז הם הגורמים החשובים ביותר המפריעים לחוויית זרימה. האתגרים שנכפו על ידי הסביבה התגלו כגורם העקיף העיקרי הקובע וממקם את הנסיון, אבל גם גורמים נוספים, כמו, התאמה אישית, משתנה חדש שלא הופיע במחקרים קודמים על זרימה בהקשר מקוון, נמצאו משמעותיים. בקיצור, מאמר זה שופך אור על עיבוד וגלישה מקוונים עם תכנון יותר מתאים, של למידה בסביבות מקוונות.

יתרה מכך, שני תוצרים ישירים חיוביים, של ניסיון הזרימה הוכחו גם בסביבה מקוונת : השפעה חיובית של סיפוק כמו, תחושת שמחה, חיוניות ועליזות, ולמידת תלמידים.
לסיכום, ניתן לקבוע ולהסיק שמוסדות אקדמיים מספקים לסטודנטים שלהם אמצעים משופרים להיכרות עם סביבות למידה מקוונות, המוליכים אותם למצב זרימה טוב יותר.

ראה גם :
זרימה – Flow

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?