הדגמה ויזואלית לעומת הדגמה טקסטואלית בלמידת פרחי הוראה – ממצאי מחקר

מקור וקרדיט:
Roxana Moreno and Ludmila Ortegano-Layne. "Do classroom exemplars promote the application of principles in teacher education? A comparison of videos, animations, and narratives ", Educational Technology Research and Development, Volume 56, Number 4 / August, 2008 , 1042-1629 (Print) 1556-6501 (Online).
המחקר הנוכחי ביקש להשוות בין פרחי הוראה הלומדים בקורסים פדגוגיים המדגימים דוגמאות ודגמים אותנטיים במהלך הלימוד לבין הלומדים בקורסים להכשרת מורים הנחשפים לאירועים, מקרים ודוגמאות ויזואליות מכיתות לימוד באמצעות סרטי וידאו או אנימציה ממוחשבת.
ממצאי המחקר מלמדים כי לפורמט ההצגה הויזואלי יש יתרון מסוים לעומת הפורמט הנרטיבי –טקסטואלי הרגיל. היתרון של סרטי הוידאו או האנימציה הוא בהמחשה מעמיקה יותר של עקרונות פדגוגיים. החוקרים ממליצים על שימוש בדוגמאות ויזואליות, בעיקר קטעי סרטי וידאו, על פני חקר מקרים טקסטואלי בהכשרת מורים. החוקרות הן מומחיות לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטה האמריקאית University of New Mexico המפעילה כמה וכמה מסלולים איכותיים של הכשרת מורים.
Roxana Moreno (Corresponding author)
moreno@unm.edu
Ludmila Ortegano-Layne
ludmilalayne@comcast.net
 
ראה גם :
ראה גם :
Laframboise, K. L., & Griffith, P. L. (1997). Using literature cases to examine diversity issues with preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 13, 369–382.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya