הדגלים האדומים בדרך ליישום הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך בארה"ב

Ronald Gallimore & James Hiebert. "Red Flags on the Road to Common Core State Standards Reform", Techers College Record, February 28, 2014.


הקדמה
האם הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך בארה"ב ישנו את ההוראה בכיתה?
התומכים טוענים שכן, משום שיותר מ-40 מדינות  בארה"ב התייחסו ברצינות לפרטי היישום של התכנית.

פרטי היישום חיוניים להצלחת הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך משום שהם מבקשים שינויים גדולים יותר ממה שהאומה דרשה אי פעם מהמורים בכיתות, מהמנהלים, ממפתחי תכניות הלימודים וממנהיגי המדינות.

לא רק שיש לפתח ולבחון חומרים קפדניים יותר, המורים חייבים לשנות באופן יסודי את הדרך שבה הם מתקשרים עם התלמידים בכיתה – הוראת עובדות ופרוצדורות חייבת להניב זמן לפיתוח מעמיק של החשיבה ושל הכתיבה של התלמידים לגבי מושגים מאתגרים.

לא רק על המורים מוטל להשתנות.
אם רוצים שהסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך בארה"ב  יצליחו, המנהלים של בתי הספר ומנהיגי המחוזות חייבים להאיץ את התמיכה ביישום עבור המורים.

אתגרים
אולם באזורים רבים מדי, קיימת דחיפות ליישם את הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך במהירות.
בחלק מהמחוזות, ספרי הלימוד והחומרים של תכנית הלימודים הועברו מספר ימים בלבד לפני תחילת שנת הלימודים.
מחוזות רבים הציעו פיתוח מקצועי מינימלי כדי לסייע למורים להבין לאיזה סוג של למידה של התלמיד מכוונים הסטנדרטים החדשים, וכדי לפתח צורות הוראה חדשות כדי לתמוך בלמידה זו. למרות הנסיבות הללו, עדיין מצפים מהמורים ללמד את הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך, ולהכין את התלמידים להערכות החדשות והתובעניות יותר שיגיעו במהרה.

בהתראה קצרה ובעזרת תמיכה מעטה, המורים נאבקו לפתח שיעורים בהתבסס על תכניות לימודים לא מוכרות המתיישרות לפי הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך, לפעמים יום אחד לפני שילמדו אותן.
אפילו תכניות הלימודים הטובות ביותר אינן ספציפיות דיין כדי שישמשו "כמו שהן".
המורים חייבים להמיר אותן לשיעורים אפקטיביים וקונקרטיים, להתחשב ברמות היכולת וההישגים ובמה שנלמד קודם לכן.
זה דורש תכנון שיעורים חדשים, בדיקתם ותיקון השיעורים שלא התאימו בפעם הראשונה.
העבודה הזו של המורים שברובה אינה נראית ומוערכת פחות מדי, גם גוזלת יותר זמן ממה שמעריכים.

מלבד זמן מועט מדי מראש, ישנם איומים רציניים חמורים יותר על היישום משביע הרצון של הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך.
הסטנדרטים  החינוכיים הממשלתיים החדשים בחינוך  בארה"ב מבקשים לשנות את הדרך שבה המורים והתלמידים מתקשרים בכיתה.
לדוגמא, שמונה פרקטיקות של הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך מגדירות את סוג הוראת המתמטיקה הנדרש כדי לסייע לתלמידים להשיג הבנה מושגית מעמיקה יותר ויישום גמיש יותר של התוכן.
סוג זה של הוראה מסומן כנפרד מההוראה המכוונת בצורה פרוצדורלית יותר הנפוצה בכיתות בארה"ב.
מאז שהחינוך הציבורי החל, מרבית הוראת המתמטיקה הורכבה ממורים המפגינים שיטות לפתרון ומתלמידים המתרגלים אותן באמצעות בעיות דומות רבות.

בתכנית הלימודים של הסטנדרטים  החינוכיים הממשלתיים החדשים בחינוך הוסר הדגש מצורה מוכרת זו של הוראה.
במקום זאת, המורים מתמקדים ברעיונות המתמטיים העיקריים, מציבים בעיות ומאפשרים לתלמידים לבצע עבודה מתמטית מאתגרת.
ההנחה היא כי הבנה מעמיקה יותר מגיעה ממאבק בפתרון מספר בעיות מאתגרות מאשר משינון פרוצדורות מבלי לדעת כיצד הן עובדות.
מכשיר אחד עבור סוג זה של הוראה הוא דיונים מורחבים, שבהם המורים משתמשים ברעיונות של התלמידים ובשאלות שלהם כדי להניע את התלמידים לעבור מהבנה חלקית להבנה מעמיקה יותר.
אבל יש להכין את התלמידים לצורה חדשה זו של אינטראקציה בכיתה משום שעליהם גם כן למלא תפקידים שונים.

סוג ההוראה שהסטנדרטים  החינוכיים הממשלתיים החדשים  בארה"ב בחינוך מבקשים ליישם היה מטרתן של רפורמות רבות קודמות, שאף אחת מהן לא הצליחה, אפילו לאחר שמיליארדי דולרים הוצאו על התפתחות מקצועית.
רבים משוכנעים שהמעבר לצורות החדשות הללו של הוראה תלוי בזמן שניתן למורים מצד המנהלים לבצע את פרטי היישום ואת הקשיים – אלה שנחזו ואלה שלא נחזו.

אבל באזורים רבים מדי, אין תמיכה מספקת מצד המנהל או התפתחות מקצועית שתסייע למורים ללמוד ולשכלל את השינויים בהוראה שדורשים הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך.
ללא תמיכה זו, המורים נותרים עם רפורמה אחרת ללא זמן ומשאבים ליישם אותה היטב.

איום נוסף הוא אסטרטגיה של יישום פתאומי.
כאשר הם שולטים בחומרים החדשים של הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך ולומדים את שיטות ההוראה, המורים נדרשים להתקדם עם ההנחיות של תכנית הלימודים ולהכין את התלמידים עבור ההערכות המתיישרות עם הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך.
כאשר מתקדמים מהר מדי בחומר, התלמידים נאבקים מאוחר יותר בחומר בשל העדר שליטה בו. כדי לנהל את הדרישות הללו, הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך קוראים לאפשר למורים ללמד מספר קטן יותר של נושאים בכל כיתה.
מאחר וכאשר מקדישים יותר זמן למספר מועט יותר של נושאים משמעו יותר זמן המוקדש כדי להתמקד בתוכן חדש, ללמד הבנה מעמיקה יותר, ולהתקדם עם ההנחיות של תכנית הלימודים.

זו התיאוריה.
אבל שימו עצמכם בנעליו של מורה לכיתה ז', כאשר הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך מיושמים בפעם הראשונה.
לתלמידים לא היה זמן למחקר מעמיק יותר של הנושאים שנדרשו ללמוד מוקדם יותר בכיתות הנמוכות יותר.
האם באמת מצפים מהם לשלוט בתכנית הלימודים של כיתה ז' כאילו שיש להם את הידע המעמיק יותר?
מה יעשו המורים שמלמדים כיתה ז'? האם יתעלמו מההנחיות של תכנית הלימודים?


מסקנה
ההיסטוריה של הרפורמה בחינוך האמריקאי מראה שיישום הוא תמיד השלב המאתגר ביותר. הרפורמות, כולל הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך, המבקשות שינויים יסודיים בהוראה הן הקשות ביותר ליישום.
שלב היישום הסופי תלוי במורים המתכננים, מתנסים ובוחנים מחדש את השיעורים החדשים.
השינוי מתרחש מדי שבוע, בצעדים קטנים.
לעתים קרובות ההתקדמות אינה שווה, איטית יותר מהמצופה, ומפעילה לחצים ההורסים את הרפורמות לפני שהן מיושמות במלואן.

ההוכחה מעלה כי שיפור מצטבר הוא הדרך הטובה ביותר להגיע לתוצאות.
אפילו עם תמיכה איתנה עבור התקדמות התוספתית, יעברו שנים רבות של שיתוף פעולה מצד מורים ומנהלים כדי להגיע להכרה ביתרונות של הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך.
ללא בנייה של העבודה הזו על ידי המחנכים המקומיים בתכניות היישום, השיעורים מההיסטוריה ברורים: הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך לא יצליחו להשיג את מה שתוכננו להשיג.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:

הסטנדרטים הממשלתיים החדשים בחינוך (ארה"ב)


מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?