הדאגות של מורים לגבי אימוץ למידה מבוססת-משחק מקוונת וקונסטרוקטיבית בהוראת תכנית הלימודים הרשמית: ההתנסות ב- VISOLE

Morris S. Y. Jong. Teachers’ concerns about adopting constructivist online game-based learning in formal curriculum teaching: The VISOLE experience, British Journal of Educational Technology, Vol 47 No 4 2016 601–617 (2015)

המחקר נערך כנגד הרקע לדיון לגבי שימשו במשחקים מקוונים כדי לספק לתלמידים הזדמנויות למידה קונסטרוקטיביות חדשות. המחבר פיתח סביבת למידה אינטראקטיבית וירטואלית המכוונת לתלמיד ( Virtual Interactive Student-Oriented Learning Environment (VISOLE), מסגרת הוראה ליישום למידה מבוססת-משחקים מקוונת קונסטרוקטיבית בהוראה של תכנית לימודים פורמלית.
במאמר זה, המחבר דן בבחינת הדאגות של 118 מורים לגבי החדשנות החינוכית הזו בעזרת מודל של "שלבי דאגה" (Stages of Concern (SoC) model), המונחים של חמש קטיגוריות של דאגות – הערכה, מידע, ניהול, תוצאה ומיקוד מחדש. כל המשתתפים השלימו את ההכשרה של קורסים התחלתיים בסביבת למידה אינטראקטיבית וירטואלית המכוונת לתלמיד (VISOLE  ) לפני שהם ענו על סקר לגבי "שלבי הדאגה" (SoC).

התוצאות הראו שהדאגה שלהם לגבי "ניהול" הייתה האינטנסיבית ביותר. עם ידע זה, המחבר יכול לנסח התערויות מדויקות יותר הפונות לצרכים בפועל של המורים כדי לסייע להם לאמץ את סביבת הלמידה האינטראקטיבית הוירטואלית המכוונת לתלמיד (VISOLE ) בבית הספר. הממצאים גם מאירים את התכנון, הפיתוח או ההתאמה של המשחקים המקוונים כדי לתמוך בלמידה ובהוראה בבית הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya