הגנטיקה שמאחורי הציונים


שפירא, ר' (ינואר, 2014). הגנטיקה שמאחורי הציונים. שיעור חופשי, 107, 22.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

מה משפיע יותר על הישגיו של תלמיד – התורשה או הסביבה החינוכית שבה גדל? חוקרים בריטים מצאו באחרונה תשובה ברורה, לטענתם. לדבריהם, הבדלים גנטיים יכולים להסביר קרוב ל-60% מהפערים בציונים שמשיגים תלמידים בבחינות הגמר בחינוך העל-יסודי (GCSE Exams). הסביבה שבה גדלים התלמידים משפיעה רק על 36% מההבדלים בהישגים, בכל התחומים.

החוקרים, אנשי קינג'ס קולג' בלונדון, הגיעו למסקנה זאת לאחר שבדקו את הישגיהם הלימודיים של 11 אלף זוגות תאומים בגיל 16 בבריטניה. כדי להבחין בין השפעת הגנטיקה להשפעת הסביבה, מדווח ה-BBC, השוו החוקרים בין תאומים זהים לתאומים לא זהים. הם מצאו שלגנטיקה יש השפעה רבה יותר מאשר לעובדה ששני התלמידים חולקים סביבה משותפת – הולכים לאותו בית ספר וגדלים באותה משפחה.

החוקרים הניחו שאם תאומים זהים מקבלים בבחינות ציונים קרובים יותר מאשר תאומים לא זהים, יש בכך עדות להשפעה משמעותית של התורשה. אם יש הבדלים בציונים של תאומים זהים, אז אי אפשר לטעון שהסיבה היא גנטית, מאחר שהם חולקים זה עם זה אותם גנים בדיוק. במקרה כזה, ההסבר להבדלים טמון בהבדלים בסביבה החינוכית שלהם. למשל, לתאום שהשיג ציונים גבוהים יותר יש כנראה מורים טובים יותר.

לפי ה"גרדיאן", במקצועות מרכזיים כמו אנגלית, מתמטיקה ומדעים, התברר כי הגנטיקה אחראית ל-58% מההבדלים בציונים שהשיגו התלמידים. ממצא נוסף הוא, שבבחינות במדעים יש לגנטיקה השפעה רבה יותר מאשר בתחומים הומניסטיים. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת המקוון PLOS One.

ד"ר סיימון אנדרדאון מאוניברסיטת אוקספורד ברוקס אמר כי יש להתייחס לממצאי המחקר בזהירות. "המחקר הזה מראה שתכונות מורכבות כמו אינטליגנציה אינן מושפעות מגן אחד או שניים, אלא נקבעות באמצעות תהליך עדין שמבוסס על משתנים תורשתיים ועל השפעות סביבתיות – כך שהדיון על היחסים בין תורשה לסביבה עדיין לא הסתיים", אמר אנדרדאון.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya