הגישות של מורים כלפי מגוון תרבותי חוזות מסוגלות עצמית ושחיקה הקשורות למגוון

Tony Gutentag, Gabriel Horenczyk, and Moshe Tatar. "Teachers’ Approaches Toward Cultural Diversity Predict Diversity-Related Burnout and Self-Efficacy", Journal of Teacher Education 1-12, 2017.

מטרת המחקר הייתה לבחון את הדרכים שבהן האוריינטציות של מורים כלפי מגוון תרבותי חוזות את התוצאות הפסיכולוגיות של המורים הקשורות לעבודתם עם תלמידים מהגרים – כלומר שחיקה הקשורה למגוון ומסוגלות עצמית הקשורה להגירה.

המחברים יישמו את מודל DOPA (Diversity in Organizations: Perceptions and Approaches; מגוון בארגונים: גישות ותפיסות) שפותח בהתבסס על התפיסות של האנשים בארגון; המודל מציע ארבע תפיסות וגישות למגוון: נכס, בעיה, אתגר, או מטרד.
מאה שלושים וששה מורים ענו על שאלון דיווח עצמי שמדד מסוגלות עצמי ושחיקה הקשורים למגוון, גישות כלפי מגוון תרבותי, דעות כלפי רב-תרבותיות, ונתונים דמוגרפיים.

במחקר נמצא כי התפיסה של המורים את התלמיד המהגר כנכס ולא כבעיה הייתה קשורה לשחיקה הקשורה למגוון נמוכה יותר ולמסוגלות עצמית הקשורה להגירה גבוהה יותר. מחקר עתידי צריך להתמקד בהתערבויות אפשריות עם מורים בדרכים שבהן הגישות למגוון תרבותי מפותחות, מנוהל לגביהן משא ומתן ומאומצות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya