הגישות הפדגוגיות המתקדמות השונות להכשרת מורים- סקירת מחקרים

מקור וקרדיט:
 
Grossman, Pamela . "Research on Pedagogical Approaches in Teacher" in Cochran-Smith , Marilyn & Zeichner, K, M. ( Editors) . Studying teacher education , American Educational Research Association , 2005 , Erlabaum , 2005.
 
 
   מאמר מקיף וחשוב זה, שהוא חלק מקובץ מאמרים של AERA  משנת 2005 נחשב כאחד מאבני היסוד של הספרות המחקרית על הכשרת מורים בשנים האחרונות. המאמר נכתב ע"י פרופסור פאמלה גרוסמן מאוניברסיטת סטנפורד והוא מסכם בצורה שיטתית את הגישות הפדגוגיות המתקדמות השונות המיושמות ע"י מורי מורים להעברת תכנים ומיומנויות בקורסים להכשרת מורים. הסקירה של  Grossman, Pamela סוקרת את המחקרים שנערכו בין השנים 1985- 2001 על הגישות הפדגוגיות בהכשרת מורים ולאחר מכן מציגה אותם על פי חמש גישות פדגוגיות עיקריות : שיטת חקר המקרים , שימוש בהיפרטקסט ותיעוד וידאו , סימולציה ממוחשבת , פורטפוליו בהכשרת מורים,  מחקר עצמי של סטודנטים להוראה (Grossman, Pamela ) .

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם ניתן להשיג בעזרתכם את המאמר המקורי?

    פורסמה ב 07/12/2008 ע״י ד"ר רחל טלמור
    מה דעתך?
yyya