הגישה הסמיוטית להשבחת תהליכים פדגוגיים בהוראה ובחינוך

המאמר הוצג בכנס באוניברסיטה הפתוחה ביום 25.5.2009
דר' דניאלה זבידה - המכללה האקדמית לחינוך – גורדון – חיפה
Dr. Danielle Zveda – Gordon College of Education- Haifa
_________________________________________________________
תקציר
היבטים סמיוטיים בתהליכים פדגוגיים ויישומיהם בתחומים השונים מוצאים ביטויים בספרות ענפה ומתפתחת יותר ויותר בשנים האחרונות בעולם.
גישתו של מבשר הסמיוטיקה המודרנית, צ'רלס סנדרס פירס  1849-1914, היא גישה פרגמטיסטית וחברתית אשר עוסקת בסוגיה של הפקת המשמעויות כפעילות מהותית של פירוש. גישה זאת מהווה רקע לפיתוחים השונים של הסמיוטיקה בחינוך כיום. התיאוריה של פירס מתייחסת לחיים הרגשיים, הפרקטיים והאינטלקטואליים. הכרת תחום הסמיוטיקה בחינוך מסייעת לסטודנטים להוראה ולמורים בפועל לפתח רגישות לאופנים של הצגת המסרים הלימודיים והחינוכיים שלהם עצמם וכן לדרכי הפענוח של המסרים על ידי התלמידים. התכנון הלימודי יתייחס לפיתוח התלמידים הן מבחינה רגשית, הן מבחינה פרקטית והן מבחינת השימוש בדרכי היסק לוגיות. הסמיוטיקה אשר מתייחסת לתהליך של הפקת המשמעות היא רפלקסיבית במהותה. היא מחזקת את ההתבוננות ואת הרפלקציה על תהליך הפרשנות ועל התהליך של יצירת המשמעות.
שימוש במושגים של משמעות כבסיס לדיונים במסגרת הכשרת המורים מהווה תשתית ראויה לחשיבה חוזרת ולהסתכלות מעמיקה על תהליכי ההוראה ועל תהליכי הלמידה.
   המאמר המלא מצורף  כקובץ   PDF  בסרגל מצד ימין
כמו כן בנתה  ד"ר דניאלה זבידה אתר אשר מטרתו להפיץ את נושא ה-Educational Semiotics, נושא שאין לו מספיק ייצוג  בארץ.
 www.semio-educ.com
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר מאיר עיניים ומאיץ מחשבה בעניין

    פורסמה ב 12/07/2014 ע״י גרי מנדלסון
    מה דעתך?
yyya