הגישה הויגוצקית (Vygotskian approach) להקניית מיומנויות למידה

מקור וקרדיט :
Nancy McEntire.  MAKE-BELIEVE PLAY VERSUS ACADEMIC SKILLS: A Vygotskian Approach to Today's Dilemma of Early Childhood Education,Childhood Education. Olney: Spring 2009. Vol. 85, Iss. 3; pg. 208, 1 pgs
 
המאמר מציג את הדילמה של מחנכי בכיתות היסוד ובגיל קדם יסודי ברוסיה ובמדינות המערב. כיום מופעל לחץ על המחנכים והמורים הוא להקנות כישורי למידה כבר מגיל צעיר על חשבון פעילויות מסורתיות שניתנו לילדים לאורך מאות בשנים. המאמר סבור כי כדי  לפתור דילמה חינוכית זו ע"י יש אימוץ הגישה הויגוצקית  Vygotskian approach) ׂ) ,  כלומר הקניית יכולות למידה וכישורי למידה באמצעות משחקים חברתיים לימודיים של הילדים בכיתה או בגן . המאמר מדגיש את הצורך של המורים ומחנכי הטרום יסודי לתמוך בילדים בשילוב הנכון של משחקים לימודיים בכיתה ומציע כמה וכמה דרכי הוראה ליצירת שילוב הולם זה.
מה דעתך?

    מאמר חשוב מאוד שצריך להיות נר לרגלי מעצבי תכניות הלימודים לגיל הרך

    פורסמה ב 04/10/2009 ע״י מור הלל
    מה דעתך?