הגורמים המשפיעים על נכונות מורים להטמיע שינויים בהוראת המתמטיקה

מטרותיו של מודל ההטמעה במתמטיקה שהחל בבתי ספר תיכוניים שנת 1999 היו הטמעת שינויים בדרכי ההוראה על ידי השבחת עבודת צוות והעצמת הרכז. הפרויקט עסק בפיתוח דרכי הוראה דרך התפתחות מקצועית של מורים (צוותים). שאלות המחקר:
·מהם הגורמים המשפיעים על הטמעת דרכי הוראה חדשות במתמטיקה בבתי הספר העל יסודיים בישראל?
·מהו דירוגם של גורמים אלה?
·מהו מקומו של הדימוי-העצמי של מורה המתמטיקה בדירוג הגורמים הנ"ל?
 
 המחקר התבסס על גישות איכותניות בעיקר. שולבו בו היבטים חברתיים, תרבותיים, ופסיכולוגיים עם תיאוריות של תהליכי שינוי במערכות כלליות ובמערכות חינוכיות.
המחקר הוא קונסטרוקטיביסטי.
 
בתי הספר שהשתתפו בפרויקט היו שונים זה מזה: בתי ספר מקיפים שש שנתיים, בתי ספר תיכוניים 4 שנתיים, בתי ספר תעשייתיים, בית ספר ערבי, בתי ספר בערים גדולות ובעיירות פיתוח.
 
במחקר נבדקו את תהליכי הלמידה וההשתנות של מורים כתהליכים של התפתחות מקצועית בהיבט החברתי in a social setting, תוך שימוש בפרדיגמות מתחום האנדרגוגיה ("כיצד מבוגרים לומדים").
 
החידושים במחקר הם:
למידה הוליסטית של פרויקט שינוי
בניית היררכיה של הגורמים המשפיעים על הטמעת שינויים (מנקודת מבטם של המורים)
בדיקת השפעת הדימוי העצמי של המורים למתמטיקה על ההטמעה
 
ממצאים:
 
הממצאים מורים כי נכונות המורה להטמיע שינויים אינה תלויה בידע המתמטי שלו אלא בגישתו למקצוע
 
ללא תמיכה אקטיבית של ההנהלה לא ניתן להטמיע שינוי.
במקרה של מודל ההטמעה, נתגלו מספר גורמים אשר הפריעו למהלך התקין, כגון:
·מערכת שעות למורים ולרכזת שלא אפשרה פעילות מסודרת
·לא הקצו מקום מתאים לישיבות צוות
·מעבדות מחשב לא זמינות או ללא תוכנות מתאימות.
בנוסף, חלק מהמנהלים לא גילו עניין בפעילות הפרויקט – בניגוד לאחרים שתמכו ועודדו.
נראה שהכנת המנהלים לקבלת פרויקט מסוג זה צריכה להיות אינטנסיבית יותר וטובה יותר.
 
זמינות חומרי הוראה
הצורך לפתח חומרי הוראה חדשים (מאחר וספרי לימוד "טובים" אינם זמינים, בודאי לא בתקופה של שינויים) דורשת מאמץ רב וזמן רב. זו אחת מאבני הנגף בהטמעת שינויים. יחד עם זאת, מצאתישכאשר הצוות נרתם למשימה חדשה, תמיכת העמיתים משחקת תפקיד מרכזי בהטמעה.
גם העובדה שהמורים בנו את המשימות לתלמידים בעצמם, והדברים לא "הונחתו" עליהם, שיחקה תפקיד חשוב.
 
דרכי הוראה
בעבודת הצוות חל שינוי משמעותי ביותר. בדרכי הוראה – שינוי לא מספק.
 
 דימוי עצמי של מורים למתמטיקה
 
הדימוי העצמי של מורי המתמטיקה נמצא כלא שונה מהדימוי העצמי של מורים אחרים (הפתעה!!). השפעתו על התהליכים נמצאה שולית, למרות שהפסיכולוגים מאמינים כי הוא הגורם המרכזי לכל מה שאנו עושים בחיינו.
עם זאת, חשוב לציין כי הדימוי העצמי מושפע ומתחזק מעבודת הצוות, מרשת הבטחון שהצוות נותן למורה ומעבודת המטמיעה עם המורים.
 
גורמים חיצוניים מובילים רק לשינויים ארגוניים. עם זאת, גורמים חיצוניים עלולים למנוע הטמעת שינויים.
 
הגורמים החברתיים תרבותיים (Sociocultural) הם הדומיננטיים במערכת.
! גורמים חיצוניים וסביבתיים (External and contextual) יכולים למנוע שינוי, אך בדרך כלל לא יקדמו אותו.
! גורמים פסיכולוגיים - השפעתם מינורית.
 
הממצאים תואמים את עקרונות האנדרגוגיה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya