הגורמים המשפיעים על אימוץ טכנולוגיות המידע בהוראה על-ידי המורים: סקירת ספרות

Buabeng-Andoh, Charles. Factors influencing teachers' adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature, .International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology 8. 1 (2012): 136-155.


מאמר זה סוקר את הגורמים האישיים, המוסדיים והטכנולוגיים המעודדים את השימוש של המורים בטכנולוגיה בתהליכי ההוראה והלמידה.
המאמר סקר גם את הגורמים ברמת-המורה, ברמת בית הספר וברמת המערכת המונעים מהמורים להשתמש ב-ICT.

מחסומים ברמת המורה כוללים העדר מיומנויות ICT של המורים; העדר ביטחון עצמי של המורים; העדר הכשרה פדגוגית של המורה; העדר מעקב אחר תכניות הכשרה חדשות ומחסור בתכניות הכשרה דיפרנציאליות.

המחסומים ברמת בית הספר
מורכבים מהעדר תשתית ICT; חומרה ישנה או חומרה המתוחזקת בצורה עלובה; מחסור בתוכנות לימודיות מתאימות; גישה מוגבלת ל-ICT; ניסיון מוגבל הקשור לפרויקט; מחסור בשילוב ICT באסטרטגיית בית הספר.

והמחסומים ברמת המערכת כוללים מבנה נוקשה של מערכות חינוכיות מסורתיות; הערכה מסורתית; תכנית לימודים מגבילה ומבנה ארגוני מגביל.

המאמר סיכם שידיעת המידה שבה החסמים הללו משפיעים על הפרטים ועל המוסדות עשויה לסייע בקבלת החלטה לגבי האופן שבו ניתן להתמודד עמם.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  תודה על הפניה למאמר חשוב

  פורסמה ב 03/08/2012 ע״י גילה קורץ

  שלום לכם אשמח אם יהיה מצורף קישור למאמר המלא – להעמקת הידעתודה ירדן

  פורסמה ב 07/08/2012 ע״י ירדן סער

  מבקשת קישור למאמר המלא בבקשה

  פורסמה ב 03/05/2018 ע״י דינה אלמלם
  מה דעתך?
yyya