הגדרת Web 3.0: הזדמנויות ואתגרים

מאת: Riaan Rudman

Rudman, Riaan; Bruwer, Rikus. "Defining Web 3.0: opportunities and challenges", The Electronic Library 34.1 (2016): 132-154.

מטרה - המטרה של מחקר זה היא להגדיר Web 3.0 ולדון בטכנולוגיות המונחות ביסודה, לזהות הזדמנויות חדשות ולהדגיש את האתגרים הפוטנציאליים המקושרים עם ההתפתחות לטכנולוגיות Web 3.0.

מתודולוגיה - המחקר סוקר מאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים, במאמרים, בדו"חות ממשלתיים רשמיים ובאתרי אינטרנט. כדי להוסיף קפדנות מדעית לסקירת הספרות, נעשה שימוש בגישה בעלת ארבע שלבים, שהוצעה בידי סילבסטר וחב' (Sylvester et al., 2011).

ממצאים - רשת האינטרנט מוכרת כאמצעי הפרסום ההולך וגדל במהירות הגבוהה ביותר בכל הזמנים. כדי להישאר תחרותי, חיוני להתעדכן במגמות הטכנולוגיות. הרשת מתבגרת בדרך הייחודית לה. מהמאפיינים האינפורמטיביים הסטטיים של Web 1.0, היא התקדמה להתנסות האינטראקטיבית שמספקת Web 2.0.

השלב הבא בהתפתחות הרשת, Web 3.0, כבר נמצא בעיצומו. Web 3.0 גוררת התנסות רשת משולבת, שבה המכונה תהיה מסוגלת להבין ולקטלג נתונים באופן דומה לבני האדם. שלב זה יסייע בקידום מחסן נתונים כלל-עולמי שבו כל פורמט של נתונים יהיה ניתן לשיתוף ויוכל להיות מובן בידי כל מכשיר על פני כל רשת.

ההתפתחות של הרשת תוליד הזדמנויות ואתגרים חדשים. ההזדמנויות שזוהו ניתנות לאיפיון בעיקר כשילוב אוטונומי של שירותים ושל נתונים המגדיל את היכולות של שירותי הרשת שהיו קיימות לפני כן, כמו גם את היצירה של תפקודיות חדשה. האתגרים נוגעים בעיקר לגישה לא מורשית ולהפעלה של נתונים, ליוזמה אוטונומית של פעולות ולפיתוח של שפות ושל קבצים מזיקים.

השלכות - הממצאים יסייעו למנהלי תוכן לזהות הזדמנויות עתידיות תוך התחשבות בהשפעות השליליות ובהבנה של הטכנולוגיות המקושרות למבנה ולאחסון של המידע האלקטרוני. המחקר יסייע לכל אחד בתעשייה של ניהול המידע והתוכן לזהות הזדמנויות ולהפחית סיכונים.

ערך - ארגונים רבים נתפסו לא מוכנים על ידי ההתפתחות של הרשת ל-Web 2.0. ארגונים, ובייחוד כל אחד בתעשיית ניהול המידע והתוכן, צריך להיות מוכן ולרכוש ידע לגבי ההזדמנויות והאתגרים העולים מהטכנולוגיות של Web 3.0.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חיפוש סמנטי, פריצת הדרך של פרופסור אורן עציוני

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya