הגבולות – בתווך: מעורבות הורית בעולם המקוון של בני הנוער

Erickson, Lee B.; Wisniewski, Pamela; Xu, Heng; Carroll, John M.; Rosson, Mary Beth; Perkins, Daniel F. "The boundaries between: Parental involvement in a teen's online world", Journal of the Association for Information Science & Technology, Jun2016, Vol. 67 Issue 6, p1384-1403.

הפופולריות ההולכת וגוברת של האינטרנט ושל המדיה החברתית יוצרת אתגרים חדשים וייחודיים עבור הורים ומתבגרים לגבי הגבולות בין שליטה הורית לבין האוטונומיה של המתבגרים במרחבים הווירטואליים.

בהתבסס על פסיכולוגיה התפתחותית ועל תיאוריית ניהול פרטיות התקשורת (communication privacy management), המחברים עורכים מחקר איכותני כדי לבחון את האתגר בין הדאגה של ההורים לגבי הבטיחות המקוונת של המתבגר לבין הרצון של בני הנוער לווסת באופן עצמאי את ההתנסויות המקוונות שלהם.

ניתוח של 12 זוגות הורה-נער חשף חמישה אתגרים מובחנים:

  1. אוטונומיה מוגברת של הנער ושליטה מופחתת של ההורה הנובעת מגישה ישירה ולא מתווכת של בני הנוער למרחבים הווירטואליים,
  2. מעבר הכוח לבני הנוער שיש להם לעתים קרובות ידע רב יותר לגבי המרחבים המקוונים והטכנולוגיה,
  3. השימוש בגבולות פיזיים מצד ההורים כאמצעי לפיקוח על המרחבים הווירטואליים,
  4. עלייה באסטרטגיות עקיפות של פיקוח על גבולות כמו מעקב סתר,
  5. טשטוש הקווים במרחבים הווירטואליים בין ההורים לבין החברים של בני הנוער.

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

השפעת סביבת האינטרנט על פרופיל השיפוט המוסרי של בני נוער

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya