הבנת תופעת החוסן הארגוני בבתי ספר: משתני פרט, צוות וארגון כמסבירים חוסן ארגוני

שני אורית ,  פרופ' אנית סומך , החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך אוניברסיטת חיפה

בעידן בו מערכת החינוך נדרשת להתאים עצמה לסביבה משתנה ומורכבת, ולהתמודד עם מציאות ביטחונית בלתי יציבה, חוקרים וקובעי מדיניות מפנים את תשומת הלב לחשיבותו של החוסן הבית ספרי כמרכיב מרכזי בשיפור האפקטיביות הארגונית.

 מטרת המחקר הנוכחי לבחון את תופעת החוסן הבית ספרי , כמאפיין קולקטיבי של הארגון, המאפשר לו להסתגל לדרישות הסביבה, ולהגיב באופן מיטבי לשינויים.

במחקר מודל אינטגרטיבי לניבוי חוסן ארגוני בבתי ספר תוך מענה לשאלות : מהו חוסן בית ספרי ואילו מימדים כולל המושג? מהי השפעתם של גורמי פרט (חוסן המורה), צוות (העצמת צוות) וארגון (מבנה ארגוני- מכניסטי/בירוקראטי מול אורגני ותלות הדדית במטרה) על מידת החוסן הבית ספרי? וכן בחינת ההשפעה המתווכת של העצמת צוות על הקשר בין הגורמים המקדימים (סכום חוסן הפרטים, מבנה ארגוני ותלות הדדית במטרה) לבין חוסן בית ספרי.

שיטת המחקר: כמותי (880 מורים, מ-54 בתי ספר) ואיכותני (ראיונות חצי מובנים של 16 אנשי חינוך).

ממצאים מרכזיים: קשרים חיוביים מובהקים בין העצמת צוות לבין חוסן ארגוני; ובין תלות הדדית במטרה לבין חוסן ארגוני; לתלות הדדית במטרה קשר מובהק לחוסן ארגוני, הן באופן ישיר והן בתיווך העצמת צוות; העצמת צוות מתווכת באופן מלא בין חוסנם האישי של המורים לבין חוסן ארגוני. בחלק האיכותני נמצאו תמות מרכזיות התורמות לחוסן הבית ספרי ותמות המצביעות על מאפייני המנהל ואופן הניהול , על מנת שיהיה חוסן ארגוני.

 תרומה תיאורטית : המחקר מציע מודל חדשני המתחשב בקונטקסט הספציפי של בית הספר. תרומה יישומית : המחקר הינו ראשוני בתחום ומדגיש את חשיבות בניית חוסן בית ספרי, ככלי לשיפור האפקטיביות הארגונית, ולא רק בתחום הביטחוני. ממצאי המחקר , והמחקר שיערך בקרוב- עשויים לסייע לקובעי המדיניות לבנות מערך הכשרה שיטתי לפיתוח חוסן בית ספרי, שיגביר את הצלחת ביה"ס.

מסקנות לכיוון מחקר המשך: מחקר כמותי באשר להשפעת מנהיגותו ואופן ניהולו של מנהל ביה"ס, תכונותיו וההון הפסיכולוגי שלו - על החוסן הארגוני בביה"ס. ומחקר איכותני שיבדוק כיצד קובעי המדיניות במשרד החינוך תופשים את המושג חוסן ארגוני?

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013

ראה גם :

אבחון מערכתי-השלכתי של התרבות הארגונית הבית ספרית/שולמית גבע

איך מייצרים חוסן ארגוני?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya