הבנת מעורבותם הישירה של הורים בפיתוח מדיניות ופעילויות בית הספר בבית ספר יסודי

מאת: Bernie Tobin

Tobin, B. (2017). Understanding the direct involvement of parents in policy development and school activities in a primary school. International Journal for Transformative Research, 4 (1), 25-33

מאמר זה מתאר כיצד הגדלת מעורבות ההורים בתהליכי הלמידה תורמת להתקדמות הלמידה במסגרת בית ספרית. החוקר וצוות ביה"ס שסייע במחקר עודדו את מעורבות ההורים בלמידה הן במסגרת בית הספר והן בבית. כתוצאה, ההורים למדו להכיר את חוזקות וחולשות ילדיהם ודרכים לסייע להם בלמידה. נמצא שעל אנשי חינוך לערב הורים בתהליכי הלמידה של ילדיהם לא רק בביתם אלא גם במסגרת פעילויות בית הספר.

המחקר בוצע בבית ספר באירלנד בו לומדים תלמידים מרקע אתני ותרבותי מגוון, המשלב גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הורי קבוצת תלמידים הוזמנו להשתתף בסדנאות בהנחיית כותב המאמר וצוות בית הספר. לאחר הסדנאות התקיימו פגישות משוב, שיחות אישיות עם ההורים ודיונים בהשתתפות צוות בית הספר. בנוסף, ניהל החוקר עצמו יומן מחקר בו תיעד את התרשמויותיו שלו על התקדמות התהליך. בסדנאות השתתפו 7 ילדים ו-6 הורים. תוכן הסדנאות כלל מידע על תכניות חינוך אישיות ותכניות תמיכה מטעם ביה"ס לצד כישורי למידה, כגון הבנת הקשרים בין משימות למידה ומטרות למידה. הפעילויות נועדו לעודד אינטראקציה בין ההורים לילדיהם באמצעות פעילויות שונות. חלק מן הפעילויות הוכנו על ידי ההורים עצמם וכללו למשל משחקים ושירים בחרוזים. הצוות המקצועי ביקש מההורים לחלוק מחוויותיהם ומהידע שלהם אודות תהליכי הלמידה של ילדיהם. כתוצאה, אחת האמהות החליטה להעביר סדנא על גינון בגינת בית הספר.

מדיווחי ההורים עלה שסדנאות אלו חיזקו את אמונתם ביכולתם להשפיע ישירות על למידת ילדם. אחת האמהות אף העידה שמתוך הבנת החשיבות של למידה מטעויות, היא שינתה את סגנון ההורות שלה. כמו כן דווחו ההורים על כך שהם הבינו טוב יותר אילו תהליכים עוברים על ילדם בעת למידה ואת חוויותיו בבית הספר. דוגמא לכך היא הבנתם ששימוש במשחקים וחוויות תורמים ללמידה. לבקשת ההורים, התקיימו סדנאות נוספות מעבר למה שתוכנן בתחילת המחקר. כותב המאמר משתף את הקוראים במעורבות הרפלקסיבית שלו בתהליך ובאופן בו הוא מבין את מעורבות ההורים בלמידת ילדיהם. הוא מציין באילו אופנים יכול בית הספר לעודד את מעורבותם הישירה של הורים בהתפתחות מדיניות ופעילויות בית ספריות. כדוגמא, הוא מתאר כיצד הורה שולב ב"מועדון שיעורי הבית" שבית ספרו מפעיל.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

טיפוח שיתוף פעולה עם משפחות של ילדים עם מוגבלויות: פיתוח מקצועי ברשת למורים במערכת היסודית והעל-יסודית.

אמון ומעורבות הורים בבתי ספר שנבחרו על-ידם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya