הבנת הרפורמה עבור המאה ה-21 בתכנית הלימודים בסין

Law, Wing-Wah. "Understanding China’s curriculum reform for the 21st century", Journal of Curriculum Studies, May2014, Vol. 46 Issue 3, p332-360

מאמר זה משתמש במסגרות ליצירת תכנית הלימודים כדי לנתח ולהבנות את המודל הסיני ליצירת תכנית הלימודים ולפרק את הדינמיקות, את המורכבות ואת האילוצים של הרפורמה בתכנית הלימודים בסין מאז תחילת שנות התשעים של המאה העשרים.

המאמר טוען שהרפורמה בתכנית הלימודים היא האסטרטגיה העיקרית של סין לפיתוח ההון האנושי לצורך התמודדות עם האתגרים של המאה העשרים ואחת, ושהמדינה משחקת תפקיד חשוב ברפורמה של המכניזמים ליצירת תכנית הלימודים ובפיזור החברתי של הידע, של המיומנויות ושל הנטיות באמצעות הכנת תכנית הלימודים.

הנתונים הופקו מניתוח תוכן של טקסטים ציבוריים, כגון: מסמכים רשמיים וסטנדרטים של תכנית הלימודים.

למחקר זה יש ארבעה ממצאים עיקריים:

ראשית, סין משתמשת ברפורמה בתכנית הלימודים כאסטרטגיית מפתח כדי להתנגד לאתגרים העולמיים הקשורים לכוח אדם וכדי להעצים את המדינה במאה ה-21.

שנית, למטרה זו, סין מכוונת מחדש את הכנת תכנית הלימודים שלה ממודל שנשלט על ידי המדינה למודל שמוביל את המדינה, המבוסס על הוכחה ונעזר במומחים.

שלישית, תכנית הלימודים החדשה של סין משקפת את המתח הגובר בין לאומיות לגלובליזציה; בעת הכנת התלמידים שלה להתחרות מבחינה גלובלית, סין גם מדרבנת אותם להזדהות עם ההישגים ועם התרבות של האומה ולהתגאות בהם.

רביעית, הרפורמה של תכנית הלימודים הסינית עבור המאה ה-21 עשויה להתגלות כשונה מהציפיות של המדינה מהרפורמה, מאחר והרפורמה מוגבלת על ידי גורמים ששייכים לתכנית הלימודים ועל ידי גורמים שמחוץ לתכנית הלימודים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya