הבדלים מגדריים במודעות לפלגיאריזם בהשכלה הגבוהה

Jereb, E., Urh, M., Jerebic, J. et al. (2018) Gender Differences and the Awareness of Plagiarism in Higher Education, Social Psychology of Education, 21(2), 409-426

תופעת הגניבה הספרותית, פלגיאריזם, הופכת יותר ויותר נפוצה בתרבות המחקרית במסגרות ההשכלה הגבוהה. סטודנטים וסטודנטיות מחפשים פתרונות מהירים וקלים הן בשלב הלימוד והן כאשר הם ניגשים לכתיבת עבודות מחקר ותזות. המאמר עוסק בהבדלים המגדריים במודעות (Awareness) לפלגיאט בקרב סטודנטים וסטודנטיות. ההבדלים המגדריים במודעות לפלגיאט נותחו הן באופן כללי והן בתוך כמה הקשרים חברתיים וכלכליים רלוונטיים כגון רמת חיי החברה של הסטודנט, אופן המגורים (עם הורים/סבים/במעונות סטודנטים), מוטיבציה ללימוד ועבודה במהלך הלימודים.

המחקר עליו מבוסס המאמר נערך באוניברסיטת מאריבור (Maribor) שבסלובניה. בנוגע למודעות לתופעה ניתן לחלק את הסטודנטים המעתיקים לשלוש קבוצות: 1. סטודנטים המודעים לגניבה ולהעתקה, אך אינם רואים זאת כדבר שגוי או בלתי-מוסרי. 2. סטודנטים שאינם מודעים כלל לתופעה. 3. סטודנטים המודעים לתופעה אך ממשיכים להעתיק ולגנוב למרות הידיעה שמדובר במעשה אסור ופסול מבחינה אתית.

הממצאים חשפו הבדלים מגדריים משמעותיים במודעות לפלגיאט בקרב הסטודנטים והסטודנטיות. במיוחד בולט הממצא לפיו נשים נוקטות גישה שלילית הרבה יותר לתופעה מאשר גברים. עוד עלה כי חיי חברה עמוסים מאוד, מוטיבציה חזקה ללימודים ולעבודה במהלך הלימודים האקדמיים משפיעה מאוד על הנטייה להעתקה, אצל גברים יותר מאשר אצל נשים.

בהתבסס על ממצאי המחקר גובשו המלצות באשר ליישום מדיניות למניעת פלגיאריזם במוסדות אקדמיים הכוללות הפעלת סנקציות קפדניות על פלגיאט, העמקת ההוראה של הסטודנטים על הדרכים באמצעותם יש להימנע מפלגיאט ולבסוף, תכנון ויישום תוכנית לאומית לקידום ההגינות האקדמית.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

פידבק מעצב בחינוך להימנעות מהעתקות: תפקידה של תוכנה לבדיקת טקסטים

להרוויח מההעתקות?

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya