הבדלים בין סטודנטים לסטודנטיות בשיעור ההשתתפות במפגשי הנחיה ובפורום קורס

מקור: צליל מקוון, האוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2006
בעלון שה"ם, המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק, האוניברסיטה הפתוחה
שאלת ההשתתפות בכיתה מעסיקה חוקרים שתחומם התנהגות תלמידים בבית הספר היסודי והתיכון, אך גם חוקרים ששדה המחקר שלהם הוא ההשכלה הגבוהה. אחת הזוויות שנחקרה רבות היא ההבדל בהשתתפות בין תלמידים לתלמידות. ממצא עקבי למדי הוא ששיעור ההשתתפות של תלמידות בכיתה נמוך משיעור ההשתתפות של תלמידים. ממצא זה יוחס למה שכונה "אקלים קריר" - שם כולל להתנהגויות מורים או עמיתים לכיתה שתוצאותיהן הימנעות של תלמידות מלהשתתף בכיתה. האם "האקלים הקריר" עובר מכיתה שבה נפגשים פנים-אל-פנים אל כיתה מקוּונת? על שאלה זו ביקשנו להשיב במחקר שערכנו, העתיד להתפרסם בקרוב בכתב העת Computers and  Education.
 כדי להשיב על השאלה, שלחנו תצפיתן לארבעה מפגשי הנחיה של מנחים שונים באותו הקורס. התצפיתן רשם את מספר הפעמים שכל אחד מהמשתתפים באותו מפגש קיבל את רשות הדיבור. כך ידענו מה היה יחס הבסיס בין סטודנטים לסטודנטיות באותם מפגשים, ויכולנו להשוות אותו ל"יחס הדיבור": כמה פעמים דיברו סטודנטים, וכמה פעמים דיברו סטודנטיות. אם נמצא שיחס הבסיס שווה ל"יחס הדיבור" - לא נוכל לטעון שמין מסוים "שולט" בכיתה. באופן לא מפתיע מצאנו שאין שוויון בין שני היחסים: אף שהתלמידים הגברים היו מיעוט במפגשי ההנחיה (יחס של 1: 3), "יחס הדיבור" היה שווה (1: 1), כלומר, תלמידים משתתפים יותר מתלמידות.
בדומה למחקרים קודמים שערכנו בנושא ההשתתפות, גם במחקר זה מצאנו כי שיעור ההשתתפות במפגש ההנחיה (של שני המינים) גבוה משיעור ההשתתפות בפורום הקורס. חשוב לזכור כי השתתפות בסביבות מקוּונות תלויה במידה רבה בטבע הפעילויות הנדרשות בה מהלומדים, ובערך שהם מייחסים לפעילות זו. נראה שהערך שהסטודנטים מייחסים להשתתפות בפורום הקורס שבדקנו עדיין נמוך מזה שמיוחס להשתתפות במפגש ההנחיה. יהיה מעניין לבדוק אם נשים אכן מייחסות להשתתפות בפורום הקורס חשיבות רבה יותר מהחשיבות שמייחסים לה גברים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya