הבדלים אישיים וקבוצתיים בלימוד אנגלית כשפה זרה במכללת סמינר הקיבוצים

מטרת המחקר הייתה לשפוך אור על השפעתו הפוטנציאלית של מיסוד לימודים אינטנסיביים של אנגלית כשפה זרה שנייה לצורך יעדים לימודיים ייחודיים.

אוכלוסיית המחקר כללה 240 תלמידים משלוש קבוצות: גבוהה, בינונית ונמוכה.

בשלב הראשון נבחנה ההתקדמות של הלומד בתכנית לימוד אנגלית אינטנסיבית תוך התייחסות ל-44 משתנים אינפורמטיביים שעסקו ברקע ובסגנונות למידה של הנחקר. מתוך משתנים אלו יאותרו המשתנים הקשורים בהצלחת הלומד. בשלב השני נבדקה המידה שבה ניתן לחזות באופן מדויק את הצלחת התלמידים. זאת תוך השוואה האפקטיביות שבשימוש ב: כל המשתנים; משתני רקע בלבד; סגנונות למידה; נתוני שיבוץ לרמות; שאלוני הערכה עצמית.

בין הממצאים ניתן לציין: (א) מספר מאפייני הרקע הקשורים ברמת שיבוץ בלימוד אנגלית צומצם מ-44 ל-16, אלה הצביעו על שונות בין-קבוצתית מרבית בהתייחס לנחקרים ששובצו ברמת מיומנות גבוהה ונמוכה; (ב) חושב "מדד סבירות מרבית לחיזוי מדויק" תוך שימוש בשילובים שונים של מאפיינים; (ג) משתני רקע של לומדי אנגלית ניבאו טוב יותר מאשר סגנונות למידה בלימוד שפה זרה. העבודה כתובה בשפה האנגלית.

המחקר נערך במסגרת מכללת סמינר הקיבוצים ובסיוע מכון מופת.

דוח המחקר בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya