הבדיקה של יומנים רפלקטיביים של פרחי ההוראה בבתי ספר יסודיים ואמונות אפיסטמולוגיות במעבדת מדעים

מאת: Gokhan Guven

Güven, G., Sülün, Y., & Çam, A. (2014). The examination of elementary preservice teachers' reflective diaries and epistemological beliefs in science laboratory. Teaching In Higher Education, 19(8), 895-907.

המחקר בדק יומנים רפלקטיביים ואמונות אפיסטמולוגיות של פרחי הוראה בכיתת יסוד (preservice teachers) שהשתתפו בקורס 'מעבדה למדעים'. עשרים מתנדבים השתתפו במחקר. הנתונים נאספו באמצעות היומנים הרפלקטיביים ושאלות פתוחות לגבי האמונות האפיסטמולוגיות שלהם.

הנתונים אשר התקבלו מהיומנים הרפלקטיביים הוערכו באמצעות ניתוח תיאורי. המשתתף ענה על השאלות הפתוחות פעמיים, לפני ואחרי ההתערבות. ניתוח חי בריבוע (Chi-square) שימש כדי לברר אם יש אינטראקציה בין היומנים הרפלקטיביים לבין האמונות האפיסטמולוגיות של פרחי ההוראה.

המחקר הראה כי הציונים שניתנו ליומן הרפלקטיבי השתפרו בכל שבוע. המחקר גילה גם כי האמונות האפיסטמולוגיות התפתחו בכל הממדים, פרט לממד ידע מסוים. בנוסף, תוצאות מחקר זה עשויות להצביע על כך שיש אינטראקציה חיובית בין היומנים הרפלקטיביים לבין הממדים של האמונות האפיסטמולוגיות של המשתתפים.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya