האתגר שבהבעה: תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה

הוצאת מכון מופ"ת, סדרת תמה, 2008.
 
ד"ר עינת ליכטינגר עוסקת בהוראה של אסטרטגיות ותהליכי ויסות בלמידה ובכתיבה ומרצה בנושא במכללת "אורנים", בהשתלמויות מורים ובקורסי מאבחנות. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בתהליכי ויסות בכתיבה ובקשר שלהם למרכיבים מוטיביציוניים. הספר הוא ביטוי של ניסיונה החינוכי בתחום זה, המלווה ברקע תיאורטי ומחקרי.
 
הספר עוסק בשיפור ההבעה בכתב של תלמידים. הכתיבה היא פעילות תובענית הן קוגניטיבית והן רגשית, ואצל כותבים רבים היא תהליך קשה ומעורר חרדות. מטרת ספר זה היא לסייע למורים לתת כלים לתלמידים מתקשים שיקלו עליהם את תהליך הכתיבה.
 
הספר מציע תהליך אבחוני לבדיקת מצבו של התלמיד בכתיבה ותהליך הוראה של אסטרטגיות ותהליכי ויסות שיוכלו לקדם אותו. הוראת האסטרטגיות ותהליכי הוויסות מפתחת את הלמידה העצמית של התלמיד, את הידע המטה-קוגניטיבי שלו ואת המוטיבציה שלו לכתיבה.
 
הספר מיועד למורי מורים ולסטודנטים במכללות לחינוך, למאבחנים דידקטיים, למורים ולכל מי שנושא הכתיבה קרוב ללבו.
 
 הספר האתגר שבהבעה: תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה עוסק באבחון תהליכי הוויסות והאסטרטגיות שהתלמיד מפעיל כשהוא כותב, ובהוראה של תהליכים אלה, התומכים ומסייעים במלאכת הכתיבה. המורה או המאבחן שיודרכו על ידי הספר ילמדו לאתר את מצב הכתיבה של התלמיד ולהתאים לו כלים שיעזרו לו לשפר את כתיבתו. במהלך השנים הוזנח הנושא של הוראת הכתיבה, ועל כן נוצר צורך אמיתי להציע למורים ולמאבחנים כלים שיאפשרו הוראה מושכלת בתחום זה.
 
הספר מציע למורה או למאבחן כלי אבחון פרטני המאפשר לאתר את תהליכי הוויסות והאסטרטגיות שהתלמיד מפעיל בכתיבה ואת התהליכים שחסרים לו. הכלי האבחוני הוא כלי ייחודי משום שהוא מציע בדיקה של תהליך הכתיבה עצמו, ולא רק של התוצרים של התלמיד.
 
לכלי שלושה מרכיבים:
תצפית על תלמיד המבצע משימת כתיבה, ראיון עמו הנערך מיד לאחר הכתיבה וניתוח של תוצר הכתיבה.
הריאיון מאפשר לתלמיד לשחזר באופן אותנטי את התהליכים שהפעיל בזמן הכתיבה. הכלי נוסה במהלך השנים האחרונות הן בהקשר מחקרי והן אבחוני-הוראתי והפיק תוצאות טובות מאד. במקרים שבהם לא ניתן להשתמש בכלי באופן פרטני, מוצעת למורה חלופה של קריטריונים לאבחון ודרכי פעולה שיאפשרו לו להעריך את רמת הכתיבה של הכיתה ולהתאים לתלמידיו אסטרטגיות הולמות.
 
תהליך האבחון שהכלי מעורר אצל התלמיד הוא הזדמנות יוצאת דופן עבור התלמיד לנהל שיחה מטה-קוגניטיבית על התהליכים שהוא עובר. עצם החשיבה על השאלות מקדמת את החשיבה הרפלקטיבית שלו ומעלה למודעות שלו את דרכי הפעולה שנקט בכתיבה. האבחון הוא אפוא התחלה של חשיבה על דרכי פעולה אלטרנטיביות שיוכלו לעזור לתלמיד לשפר את כתיבתו. המודעות המטה-קוגניטיבית נמצאת בבסיסה של ההוראה המתקנת.
 
בנוסף לדרכי אבחון יש בספר הדרכה כיצד ללמד אסטרטגיות התומכות בכתיבה ותהליכי ויסות בכתיבה. הוראת האסטרטגיות משולבת בתהליך חינוכי המפתח את הלמידה העצמית של התלמיד ואת תפיסת הכתיבה ככלי משמעותי עבורו. תהליך ההוראה המוצע בספר מאפשר למתכשרים להוראה ולמורים להתנסות בעצמם באסטרטגיות ובתהליכי הוויסות שהם עומדים להקנות לתלמידיהם.
 
בתהליך ההוראה מוצעות פעילויות המשלבות בין הגישה הקוגניטיבית של הוראת אסטרטגיות התומכות בכתיבה לבין הגישה התקשורתית-חברתית.
הגישה התקשורתית רואה בכתיבה כלי להעברת מסרים בין קוראים וכותבים, וההוראה בהתאם לכך, מעודדת פעילויות אותנטיות ורלוונטיות של הכתיבה. שילובה של הגישה התקשורתית יכול לתרום רבות לפיתוח התפיסה של הכתיבה ככלי שימושי ומשמעותי בחייהם של התלמידים ולחיזוק המוטיבציה שלהם לעסוק בה.
 
תוכן העניינים של הספר
 
רקע תיאורטי
מאפייני הוויסות העצמי בלמידה
הדגשים שונים בתהליך הוויסות
אסטרטגיות קוגניטיביות, מטה-קוגניטיביות ומוטיבציוניות בתהליך הוויסות
השפעה הדדית בין תהליכי ויסות עצמי לבין מוטיבציה והצלחה בלמידה
 
כתיבה: תהליכים וקשיים
תפיסות שונות של תהליך הכתיבה
גישות בהוראת הכתיבה
 
תהליכים של ויסות עצמי בכתיבה
ויסות עצמי כאמצעי לקידום הכתיבה
דרכי הוראה לעידוד ויסות עצמי בכתיבה
השפעת הסביבה הלימודית על ויסות עצמי בכתיבה
סיכום הפרק
 
פרק 2: תהליכי ויסות ואסטרטגיות להבעה בכתב
אסטרטגיות למידה, ויסות עצמי בלמידה וידע מטה-קוגניטיבי
אסטרטגיות למידה
ויסות עצמי בלמידה
ידע מטה-קוגניטיבי
 
הפעלת תהליכי ויסות ואסטרטגיות בשלבים השונים של תהליך הכתיבה
שלב התכנון: תהליכי תכנון ואסטרטגיות המתבצעות לפני הכתיבה
שלב התרגום: תהליכי פיקוח ואסטרטגיות המתבצעות תוך כדי הכתיבה
שלב השכתוב: תהליכי הערכה ואסטרטגיות המתבצעות בסיום הכתיבה
תהליכי ויסות כלליים
דוגמה לתהליכי חשיבה של כותבת טובה
 
פרק 3: בדיקת יכולות הכתיבה של התלמיד
מבוא
הכלי: "אבחון דינאמי לאיתור תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה"
תהליך העבודה עם הכלי
הצגת הכלי
המבנה העקרוני של הכלי
עקרונות הפעולה של האבחון
ניתוח הנתונים וסיכומם
גרסה מקוצרת של הכלי
 
קריטריונים לניתוח תוצר הכתיבה (הטקסט) של התלמיד
 
דוגמאות לאבחון כתיבתם של שני ילדים על פי הכלי
אבחון הכתיבה של איל
אבחון הכתיבה של טל
 
פרק 4: הוראה מתקנת בכתיבה
מבוא
המטרות הכלליות של התכנית להוראת תהליכי ויסות ואסטרטגיות כתיבה
א. רכישה של אסטרטגיות ופיתוח ידע מטה-קוגניטיבי
ב. שיפור המוטיבציה לכתיבה
ג. שינוי תפיסת הכתיבה
 
צומת החלטות לפני תחילת התכנית
 
עקרונות מרכזיים של התכנית הטיפולית
א. בניית תהליך שיתופי ויישום תהליכי ויסות
ב. הקנייה של ויסות עצמי בלמידה
ג. דרכי הוראה של אסטרטגיות כתיבה ושל תהליכי ויסות
ד. דיון מטה-קוגניטיבי מתמשך על האסטרטגיות ועל תהליכי הויסות
 
דרכי הביצוע של ההוראה המתקנת
א. הכתיבה בפועל
ב. הכתיבה כשכתוב מתמשך של טיוטות
ג. שילוב פעילויות של כתיבה אמנותית וכתיבה תקשורתית
ד. שמירת התוצרים
 
הוראה של תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה
א. שלב התכנון של הכתיבה
ב. שלב התרגום-הכתיבה בפועל
ג. שלב השכתוב
ד. תהליכי ויסות ומודעות הנלווים לכתיבה
מודעות למאפיינים של ה"הטקסט הטוב"
 
שימוש באסטרטגיות הכתיבה לביצוע משימות של בית הספר
כתיבה עצמית
כתיבה תלוית טקסט
 
אסטרטגיות מכשילות
סיכום הפרק
 
סיכום
ביבליוגרפיה

  לפריט זה התפרסמו 17 תגובות

  יש אפשרות לשלוח למייל חלק מהספר?
  תהליכי ותיכנון כתיבה דוגמאות לניתוח לתוצרי כתיבה

  RIVKAG4343@GMAIL.COM

  תודה רבה

  פורסמה ב 10/05/2020 ע״י רבקהגבריאלי

  נראה מרשים. הייתי שמחה לקרא את הספר. אני רואה הרבה תלמידים שמתקשים בהבעה בכתב.

  פורסמה ב 04/01/2020 ע״י ענבל בן שחר

  קניתי את הספר. מעניין מאוד. אני לומדת טכנולוגיה בחינוך ומעוניינת לבצע מחקר האם כתיבה שיתופית משפיעה על הוויסות בכתיבה. עינת האם אפשר ליצור קשר איתך במייל ולהתייעץ בכמה נושאים?

  פורסמה ב 14/12/2011 ע״י נאוה חדד

  רים שלום,תודה על המשוב החם שלך לגבי הספר. אשמח אם יעזור בהוראה של התלמידים בנושא הכתיבה. אפשר לרכוש את הספר באתר של מופ"ת. בנוסף, יש חומר על הבעה בכתב באתר שבנינו בנושא בכתובת http://www.mofet.macam.ac.il/svivot/sites/write/בברכה,עינת.

  פורסמה ב 27/05/2010 ע״י עינת ליכטינגר

  מבורכת תמיד כבוד המורה היקרה,אני מאוד מעוניינת שהספר ישלח אלאי ויהיה אצלי כדי ללמוד ממנו הרבה, וישמש כתועלת לי במהלך העבודה שלי עם התלמידים

  פורסמה ב 27/05/2010 ע״י חג יחיא רים

  לציפי שלום, אני שמחה שהספר מגיע לביה"ס וישמש לקידום ההבעה בכתב. זו היתה המטרה של כתיבתו מלכתחילה.כל טוב, עינת.

  פורסמה ב 24/01/2010 ע״י עינת ליכטינגר

  ארכוש את הספר ואמליץ בבית ספרי ובהשתלמויות שפה.

  פורסמה ב 24/01/2010 ע״י יחזקאל ציפי

  הספר נמכר במכון מופ"ת בת"א. ניתן לרכשו גם בטלפון או בחנות המקוונת בכתובת:http://shop.macam.ac.ilשם גם נמצאים כל הפרטים

  פורסמה ב 29/09/2009 ע״י פורטל מס"ע

  כמה עולה הספר?היכן ניתן לרכוש?

  פורסמה ב 27/09/2009 ע״י דליה זיו

  רציתי לציין שבעקבות הספר של עינת בנינו סביבת מתוקשבת המאפשרת למידה פעילה וחווייתית, תוך קבלת הסברים ותימוכין תיאורטיים.אתם מוזמנים לבקר ולהיעזר גם בה: http://www.mofet.macam.ac.il/svivot/sites/write/

  פורסמה ב 16/07/2009 ע״י ניקול איתן

  שלום שושי,מחיר הספר 60 שח ללא משלוח.כל הפרטים לגבי הספר, בחנות המקוונת של מכ"ם:http://shop.macam.ac.il/Product.asp?Pid=001117&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=10

  פורסמה ב 03/05/2009 ע״י פורטל מס"ע

  תוכן הספר נראה מצוין .ומתאים למורות שילוב ולמרפאות בעיסוק.אשמח לרכוש את הספר .כמה עולה הספר?יישר כח!

  פורסמה ב 29/04/2009 ע״י שושי שפר

  עינת אשה נפלאה שהקדישה לי מזמנה – כמורה שבקשה כלים לשפר הבעה בכתב בקרב לקויי למידה, התקשרתי, לא מוכרת, ועינת הקדישה לי מזמנה לכוון ולהדריך.(לפני למעלה משנה) ירבו כמוך בישראל ! אני הולכת לרכוש את הספר !

  פורסמה ב 13/08/2008 ע״י חנה

  ענת שלום,תודה מקרב לב. חשוב לי מאוד שהספר יגיע למורים וישמש בפועל להוראת הכתיבה. זו היתה בעצם מטרת כתיבתו.כל טוב ונהיה בקשר,עינת.

  פורסמה ב 19/05/2008 ע״י עינת ליכטינגר

  יישר כוח, עינת!נשמע מעניין ויישומי.ארכוש את הספר ואמליץ בבתי הספר.מקווה שנפגש ונדבר.להתרתאות,ענת בן מורה

  פורסמה ב 19/05/2008 ע״י ענת בן מורה

  ניתן לרכוש את הספר דרך אתר מכון מופ"ת בכתובת:http://shop.macam.ac.il/Product.asp?Pid=001117

  פורסמה ב 01/05/2008 ע״י פורטל מס"ע

  מעוניינת שהספר יישלח לביתי.

  פורסמה ב 30/04/2008 ע״י איה סגל
  מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya