הארגון והאילוצים של מערכת Recommender עבור קורסי MOOC

Radoiu, Dumitru. "ORGANIZATION AND CONSTRAINTS OF A RECOMMENDER SYSTEM FOR MOOCS", Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Targu Mures. 2014, Vol. 11 Issue 1, p55-59.

המאמר מניח שתהליך קבלת החלטות טוב יותר צפוי להוביל לשיעור גבוה יותר של סטודנטים שמסיימים את הקורס ודן בארגון ובאילוצים של "מערכות Recommender" בהקשר של קורסי MOOC.

כאשר הארגון של Learning Recommender System והבחירה באלגוריתמים מייצגים את שני הקריטריונים השונים בתכנון ארכיטקטורה עבור תוצאות משמעותיות, ניתנת תשומת לב לגורמים הללו.

המאמר טוען שמערכת Recommender אפקטיבית חייבת להתמקד בסוג מסוים של פריטים בקורסי MOOC (פריטי למידה) ובהתנהגות המשתמש בהקשר של קורסי MOOC וכתוצאה מכך, מספר של פריטים ואילוצים מזוהים ונידונים.

במאמר זה, המונח ארגון משמש כדי לתאר כיצד מרכיבים שונים פועלים יחד כדי ליצור מערכת והמונח ארכיטקטורה משמש כדי לתאר תכנית לגבי האופן שבו יש לבנות בפועל מערכת כזו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya