האצה חינוכית: מעלות, חששות וחסמים בעיני תלמידים

Dare, L. & Nowicki, E. (2019). Beliefs about educational acceleration: Students in inclusive classes conceptualize benefits, feelings, and barriers. Journal of Educational Research, 112, 1, 86-97

האצה חינוכית (Educational acceleration) מוגדרת כקידום תלמיד במעלה סולם הכיתות המסורתי על בסיס יכולת, מוכנות ומוטיבציה גבוהים במיוחד. ההאצה מאפשרת לתלמיד לנוע במהירות במסלול הלימודים היסודי ו\או העל יסודי ויכולה להתממש בעזרת הקפצת כיתה, כניסה מוקדמת למוסד חינוכי, למידת מקצוע בקצב מזורז, התאמת תוכנית לימודים אישית, רכישת תואר ראשון במהלך התיכון ועוד.

מצד אחד, הקפצת כיתה, או כניסה מוקדמת למסגרת חינוכית, כרוכות בדאגה לגבי התאקלמותו והתקבלותו החברתית של התלמיד. מצד שני, כאשר המיועדים להאצה חינוכית לומדים לצד בני שכבתם הם עלולים לחוות שעמום, חוסר אתגר, צניחה במוטיבציה, פגיעה בהישגיות והחרבת הפוטנציאל העתידי. 

רוב התלמידים שהתנסו בהאצה חינוכית הגיעו להישגים מרשימים - הן במהלך הלימודים היסודיים והעל-יסודיים והן בדרכם האקדמית - ואף פיתחו חוסן רגשי מועצם. לא זו בלבד, בדרך כלל תלמידים שמוקפצים וסובלים מקשיי קליטה והתנכלויות מצליחים להתגבר על כך תוך זמן קצר. הוריהם מעידים שהם סובלים מהתגרויות של ילדים אחרים מיד לאחר ההקפצה, אך עם מרוצת הזמן הבדלי הגיל מתעמעמים ונשכחים.

על אף הממצאים המבטיחים שמוצגים לעיל, הזכות להאצה חינוכית שמורה למעטים. מסקר שנערך בקרב 163 מחוזות לימוד בקנדה, למשל, נמצא כי רק ב-29% מהמחוזות התרחשה האצה חינוכית כלשהי ואף ב-34% מהמחוזות נאסר לבצע האצה כזו. התגלה כי ישנם מפקחים ומנהלים שסולדים מההאצה, בעיקר בשל החשש מבעיות חברתיות והצטיירות המואץ כנעלה.

מתודולוגיה

מתוך מטרה לזהות ולהגדיר את היתרונות, התחושות והקשיים של תלמידי האצה חינוכית, 26 תלמידים בכיתות ו'-ח' (16 בנות ו-10 בנים) ממחוז אונטריו, קנדה, שעברו תהליך האצה, מילאו שאלונים, עברו מבחנים והשתתפו בשני ראיונות עומק.

הלומדים המהירים

רוב התלמידים הודו כי שיטת ההאצה משתלמת עבור תלמידים אינטליגנטים וחדי הבחנה וסברו כי תלמידים שהתאפשר להם להאיץ צריכים לחוש שמחים, גאים וברי-מזל. הם נימקו את אמונתם בשתי אמונות שחזרו על עצמן: "זה לא הוגן להשאיר תלמיד ברמה נמוכה בהרבה" ו-"רק אם נאיץ נוכל ללמוד באמת".

חלק מהנשאלים אף האמינו שההאצה תרמה לחברי הכיתה החדשה, העלתה את הרמה האינטלקטואלית בכיתה והסבה גאווה להורים. בנוסף, התלמידים סיפרו שחשו שחבריהם החדשים שמחו שיש עוד חבר לשוחח עמו, להיעזר בשיעורי הבית ולהתרשם ממנו. בנוסף לכך, בחלק מן המקרים סופר שהמורה נעזר במאיץ כדי להמחיש רעיון מסובך או להתקדם בשיעור.

רגשות, חששות ודחייה חברתית

ארבעה מתוך 26 התלמידים החזיקו בדעות שליליות מובהקות לגבי ההאצה. לפיהם, תלמיד מאיץ צפוי לחוות קשיים ופחדים כתוצאה מישיבה לצד תלמידים בוגרים, מהפרידה מחברי הכיתה הקודמת ומחוסר ידיעה לקראת העתיד. מעבר לכך, שאר המשתתפים הודו שחשו אתגר מהותי להתקבל חברתית, הרגישו נמוכים וקטנים וחוו התנכלויות מצד בוגרי השכבה, שמצדם חשו קנאה וסירבו לקבל את התלמידים הגאונים.

המאיצים נטו להרגיש בכיתתם החדשה מוזרים, נבוכים ומופתעים. הם היו תחת הרושם שהם מושכים תשומת-לב יתרה מהמורה ומשאר התלמידים ואף התקשו בשיעורים שאינם עיוניים או מדעיים במהותם, כמו אמנות וחינוך גופני.

סיכום

לצד הממצאים האמפיריים שמצביעים על יתרונות של האצה חינוכית, חלק ממשתתפי המחקר לא התעלמו מהיבטים של דחייה חברתית וקשיי התאקלמות והחזיקו בעמדות אמביוולניות ומורכבות כלפי תהליך ההאצה. לפיהם, ההאצה עלולה להכניס תלמידים מצטיינים לסיטואציות מורכבות של לחץ חברתי שמאלצות אותם, ואת הוריהם, לפקפק ברציונל של תהליך הקידום.

לטובת אותם תלמידים מצטיינים, חשוב מאוד לטפח בבתי הספר אווירה של סובלנות ,כבוד וקבלת האחר. לשם כך, על מפקחים ומנהלים לוודא שסביבת הלימודים הינה חיובית ומסבירת פנים שבה תלמידים מאיצים חשים רצויים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא תלמידים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya