האפשרות של חשיבה מערכתית בלימודי הביולוגיה

Boersma, Kerst Waarlo, Arend Jan Klaassen, Kees The feasibility of systems thinking in biology education. Journal of Biological Education , Winter 2011, Vol. 45 Issue 4, p190-197, 8pחשיבה מערכתית בלימודי הביולוגיה בעולם הוא נושא אקטואלי מתעורר, אבל עדיין עם טענות התגשמות מנוגדות. בלימודי הביולוגיה, חשיבה מערכתית יכולה להיתפש, כחשיבה הנעה אחורה וקדימה בין מוצגים מוחשיים ותהליכים מוגדרים היטב, לבין מודלים המייצגים מערכות בעלות אופי תיאורטי.

מחקרים בעלי אופי כזה טוענים שניתן להכניס את החשיבה המערכתית כנושא נלמד, כבר בכתות הנמוכות של בית הספר היסודי, בעוד שאחרים טוענים, שגם בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון, הכנסת חשיבה מערכתית לתכנית הלימודים, דורשת גישה מתוכננת באופן זהיר, כדי שלא למתוח את היכולת החשיבה של התלמידים,יותר מדי.

כדי לפרש את הטענות המנוגדות האלה, השתמשו בנוהל אנליזה, למיפוי והשוואת המסגרות התפישתיות של המחקרים השונים, תוך התמקדות בבחירת המערכות, מקורות למערכות התיאורטיות וההגדרות של חשיבה מערכתית.

האנליזה מציגה, שהמסגרות כוללות מרכיבים שונים של חשיבה מערכתית. האנליזה, מראה במיוחד, שבמחקרים, שממליצים על הכנסת החשיבה המערכתית בכתות בית הספר היסודי או הכתות הנמוכות של בית הספר התיכון, לא בדקו את יכולת התלמידים לחשוב אחורה וקדימה בין מוצגים מוחשיים ותהליכים מוגדרים היטב לבין מודלים מערכתיים.

האנליזה תורמת לדיון על הכנה תועלתית של יעדי למידה והוראה, לפני הכניסה הפורמלית לנושא החשיבה המערכתית.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מורה למדעים וסטודנטית לתואר שני בהוראת המדעים בתכנית ויצמן-רוטשילד

    פורסמה ב 07/03/2012 ע״י מירה מרדכי
    מה דעתך?
yyya