האפקט של שתי מתודות הוראה על תוצאות למידה בהוראת כימיה: מתודת הניסוי וסימולציית מחשב

Zendler, A. and Greiner, H. (2019). The effect of two instructional methods on learning outcome in chemistry education: The experiment method and computer simulation. Education for Chemical Engineers, 30, p. 9-19

סימולציית מחשב התגלתה במחקר זה כמתודה מתאימה להוראת כימיה לא פחות מאשר ניסויים במעבדה – בנוגע לחלק מתחומי הלימוד במקצוע. עורכי המחקר, שנערך בכיתות ח', בחנו את תוצאות הלמידה של תגובת מתכות, ולפי ממצאיהם הוראה בשיטה של סימולציית מחשב הגיעה לתוצאות למידה דומות לאלה של הוראה בשיטה של ניסויים במעבדה.

שאלות המחקר:

  1. אילו מתודות הוראה מתאימות לבית הספר?
  2. אילו מתודות הוראה יש ליישם בהוראת נושאים ספציפיים?
  3. כיצד מתודות הוראה תומכות בפעולת הלמידה?

מסקנות המחקר:

ניתן לראות בסימולציות מחשב ובניסויי מעבדה מתודות משלימות.

עבור עבודה פרקטית ופתרון בעיות בפעילויות בכימיה, הניסוי הוא בעל חשיבות ברכישת יכולות רלוונטיות.

בחלק מנושאי הלימוד אין הבדל בין מתודות ההוראה (סימולציות מחשב או ניסויים), אך ישנם נושאים שבהם עריכת ניסויים עדיפה.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הוראת כימיה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya