האפקטיביות של תכנית מנטורינג מקוונת בת שנה עבור בנות ללימוד מדעים, טכנולוגיה הנדסה ומתמטיקה (STEM)

Stoeger, Heidrun; Duan, Xiaoju; Schirner, Sigrun; Greindl, Teresa; Ziegler, Albert. "The effectiveness of a one-year online mentoring program for girls in STEM", Computers & Education. Nov2013, Vol. 69, p408-418.

אף על פי שהביצוע של בנות במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM) משתפר בהתמדה והוא כבר לא נמצא מתחת לביצוע של הבנים ברוב התחומים, העניין שבנות מגלות בלימודי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה ושיעורי ההשתתפות שלהן הם עדיין נמוכים מדי.

מנטורינג מקוון עשוי לסייע לשפר מצב זה.

כדי לבחון הנחה זו, הוערכה תכנית מנטורינג אישית בת שנה עבור תלמידות מכינה בגילאי 11 עד 18 שנים.

החניכה והמנטורית מתקשרות זו עם זו ועם המשתתפות האחרות בתכנית באמצעות שליחת דואר אלקטרוני, ניהול רב-שיח מקוון (chat) ופורומים.

כדי למדוד את האפקטיביות של התכנית, המחברים הקצו באופן רנדומלי 312 משתתפים לקבוצת ניסוי, שכללה 208 משתתפים, או לקבוצת ביקורת, שכללה 104 משתתפים.

המחברים אספו נתונים משאלונים בשלוש נקודות זמן.

נמצא כי בהשוואה לקבוצת הביקורת, המשתתפים בקבוצת הניסוי הראו רמות גדולות יותר של התפתחויות רצויות לטווח זמן קצר ולטווח זמן ארוך.

הממצאים מציינים יתרונות שונים למנטורינג מקוון לצורך קידום העניין של בנות בלימודי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya