האפקטיביות של למידת החקר באמצעות מודל חקר-רשת Webques – האם למידה שיתופית עדיפה?

מחקר שנערך בספרד בדק את האפקטיביות של למידת החקר באמצעות מודל חקר-רשת Webquest המקורי של Bernie Dodge בשיתוף עם Tom March משנת 1995 .

שאלת המחקר העיקרית הייתה האם הפעלת שיטת ה- Webquest בקבוצות חקר של תלמידים תורמת ללמידה שיתופית יותר מאשר למידה יחידנית?

המחקר נערך בקרב תלמידי כיתות תלמידי י' שלמדו גיאוגרפיה פיסית ויישובית בספרד. התלמידים נעזרו בעיקר בהפקה של וידאו דיגיטאלי כחלק מאיסוף המידע השיתופי והמשיכו לעבד את המידע בסרטי וידאו דיגיטאליים קצרים. כל קבוצת תלמידים פיתחה את ה-WEBQUEST שלה בצילום וידאו דיגיטאלי , כולל עריכת הוידאו הדיגיטאלי והצגת הממצאים .
שאלון המחקר בדק האם נוצרה דינאמיקה של עבודת צוות בין התלמידים אשר הפיקו ביחד את ה-Webquest והתמודדו עם איסוף המידע ועריכת הממצאים. ממצאי המחקר מוכיחים כי השימוש במודל ה- Webquest במבנה של עבודת צוות בין תלמידים מקדם באופן משמעותי מימדים של למידה שיתופית בכיתה. התמודדות עם Webquest במערך קבוצתי מעורר מוטיבציה בין התלמידים המגלים סקרנות רבה יותר ומוצאים עניין רב יותר בתהליך החקר.

 ההמלצה של עורכי המחקר היא כי יישום מודל חקר-הרשת (Webquest ) בלמידה שיתופית הוא אפקטיבי יותר מאשר יישום השיטה בלמידה יחידנית. מבחינתנו בישראל ניתן אולי לגזור מסקנה נוספת מהמחקר בספרד : יש מקום לאפשר לתלמידים להתמודד עם מודל חקר הרשת (Webquest ) בטכנולוגיות חדשניות של הפקת וידאו דיגיטאלי או כלי הפקה ויזואליים ולא רק בגישה הטקסטואלית הרגילה.

המחקר המקורי

הנחיות לכתיבת חקר-רשת ( לימור אלהרר) .


מקור וקרדיט :

Effectiviveness of cooperative learning : Webquest as a tool to produce scientific videos


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya