האמונות של מתכשרים להוראת פיזיקה בבית הספר התיכון לגבי פרקטיקות ההוראה: מגישה מסורתית לגישה קונסטרוקטיביסטית

Demirci, Neset. "Prospective High School Physics Teachers' Beliefs about Teaching Practices: From Traditionalist to Constructivist", Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Jun2015, Vol. 11 Issue 3, p693-711.

המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לקבוע את פרקטיקות ההוראה של מתכשרים להוראת הפיזיקה בבית הספר התיכון ביחס להעדפה שלהם להוראה מסורתית או קונסטרוקטיביסטית.

כדי לחקור את האמונות של המתכשרים בנושא זה, הועבר סקר לגבי אמונות המורה (Teacher Belief Survey) ל-135 מתכשרים להוראת פיזיקה בבית הספר התיכון; ולאחר מכן נערכו ראיונות מובנים למחצה עם אחד-עשר מתכשרים להוראת פיזיקה בבית הספר התיכון.

ניתוח הממצאים של הסקר ושל הראיונות הראה שרוב המתכשרים להוראה בבית הספר התיכון החזיקו באמונות ביניים (מסורתיות ועד קונסטרוקטיביסטיות) לגבי הוראת פיזיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ניתוח שיח רב-שכבתי בקורס שיטות הוראה בפיסיקה מנקודת מבט פסיכולוגית של תאוריית פעולה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya