האמונות וההתנהגות של מורים כוכבים

מאת: M. Haberman

Martin Haberman. "The Beliefs and Behaviors of Star Teachers", Teachers College Record, August 05, 2011.

מאמר זה משווה בין האמונות של מורים כוכבים (star teachers) לבין האמונות של מורים כושלים או מורים המרימים ידיים (quitter/failures). המאמר מסביר שתיים עשרה מאמונות אלה, ונותן דוגמאות לגבי האופן שבו הן מוצגות במונחים של פרקטיקות המורה בפועל.
לפי הטיעון המוצג במאמר זה, כוחן של מערכות אמונה אלה הופך את תהליך הבחירה של המועמדים להיות מורים לחשובה יותר מאשר הכשרת המורים.

כוחן של האמונות של המורה

המחבר טוען כי רק אחד מתוך שניים עשר מורים משתמש באסטרטגיות הוראה אפקטיביות (Haberman, 1991). המחבר מתייחס לאנשים האלה כאל מורים כוכבים משום שהם משיגים יותר מאשר העלאת הציונים במבחנים. הם מובילים תלמידים להפוך ללומדים מתמידים (lifelong learners ) שחייהם מודרכים על-ידי מה שהם ממשיכים ללמוד.

המחבר בוחן תכנית מחקר שהשוותה בין האמונות של מורים כוכבים (המהווים בערך כשמונה אחוזים) לבין האמונות של מורים כושלים/תבוסתנים (המהווים למעלה מ-40 אחוזים). בין המורים כושלים/תבוסתנים נכללים מורים שהיו במקצוע חמש שנים או פחות.
זהו כוחן של האמונות של המורים-שנתונות בתוך המחויבויות שהם פועלים לפיהן-ששולט בפתיחות לרעיונות חדשים/במוכנות לקבל (receptiveness) להכשרת מורים, בטבעם של הידע והמיומנויות שהם מפתחים ובמידה שהם מפתחים מיומנויות אלה, באפקטיביות שלהם כמורים לילדים ולנוער ובטבעה של ההתפתחות שלהם במהלך הזמן.

בשל ההשפעה של אמונות כאלה על הפעולות של האדם, המחבר למד שהסלקציה שמנפה את המועמדים המתאימים להוראה חשובה יותר מהכשרה המורים. יש לבחור את האנשים המתאימים והם ילמדו ליישם דברים מדהימים; אם תבחרו באנשים הלא מתאימים, ההכשרה של פרחי ההוראה או של מורה שעובר השתלמות תיפול לתוך שממה חינוכית.

במהלך הראיונות שניהל המחבר עם מורים במשך השנים, הוא מסוגל לזהות את האמונות המושרשות עמוק שבהן מחזיקים המורים כוכבים ושבהן לא מאמינים המורים הכושלים.

לכל אחת משתיים עשרה האמונות שלהלן יש השלכות חשובות וישירות על ההבנה של (א) מדוע סטודנטים מסוימים מרוויחים מהכשרת מורים ואחרים לא מרוויחים מכך, (ב) מדוע מורים מלמדים בדרכים שהם עושים זאת, (ג) מדוע הניסיון לשנות מורים לאחר שהם נשכרים לא עובד, ו-(ד') מדוע פרוייקטים לשיפור בית הספר בדרך כלל נכשלים.


אמונות לגבי סביבת בית הספר

1. המורים הכוכבים מזהים שלביורוקרטיות של בית הספר יש באופן בלתי נמנע כללים ונהלים המקשים יותר על עבודת המורים; ניירת, מגבלות זמן וחוסר נגישות למכונות צילום, מחשבים ולוחות חכמים הם חלק קטן מביורוקרטיות אלה. המורים הכושלים/תבוסתנים לא מסוגלים להתמודד עם דרישות הביורוקרטיה ומתחילים את תהליך השחיקה מוקדם יותר ומהר יותר.
במקום לסייע למורים כך שיישארו ממוקדים בהוראה ובמקום שיתמכו במאמציהם לטפח את הלמידה של התלמידים, בתי הספר באופן בלתי נמנע מרחיבים את חובותיו של המורה: תורנות הסעה (bus duty ), תורנות מסדרון, תורנות פיקוח במגרש המשחקים, פגישות צוות, פגישות לאחר שעות הלימודים והגרוע מכול-יותר עבודת ניירת.

המחויבות של המורים הכוכבים להוראה ולרווחה של התלמידים שלהם מסייעת להם לקבל את המציאות של עבודה בביורוקרטיות הלא מתפקדות הללו שבהן ריבוי החוקים והתקנות חונק את היוזמה. המורים הכושלים/תבוסתנים מובסים לחלוטין על-ידי "ארגון" בית הספר ונשחקים.

אמונות לגבי את מי הם אמורים ללמד

2. המורים הכוכבים מצפים להתמודד עם תלמידים בעייתיים ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעבודתם היומיומית; המורים הכושלים/תבוסתנים מאמינים שאחרים צריכים לטפל בבעיות, כך שהם יכולים פשוט ללמד ואינם צריכים להתמודד עם "הפרעות" ('distractions" ).
מאחר ומורים נכשלים/פורשים אינם מאמינים שתלמידים עם בעיות צריכים להיות בכיתות שלהם הם לא מקבלים את האחריות שעליהם ללמד תלמידים אלה. למעשה, מורים אלה מוחקים מספר ניכר של תלמידים מכול כיתה שהם מלמדים.

אמונות לגבי מה ללמד וכיצד ללמד

3. מורים כוכבים מאמינים שלבית הספר יש מספר מטרות והן מגוונות; מורים כושלים/תבוסתנים מאמינים שבית הספר מצליח אם הוא מלמד את "היסודות".

בנוסף ליסודות, המורים הכוכבים מצטטים ידע בעל תוכן חשוב, ידע לגבי אזרחות, פיתוח מוסרי, בריאות, אמנויות, מיומנויות של פתרון בעיות, תפקוד בעידן המחשב, חיים בחברה מגוונת, לגבי הנכונות והיכולת לעבוד בצוות, מיומנויות של למידה כיצד ללמוד ונושאים רבים אחרים כמו מטרות שאפשר וצריך להשיג במהלך הלימודים בבית הספר. המורים הכושלים/תבוסתנים מאמינים שבית הספר צריך להגביל את המוקד שלו להכנת משלמי המסים של העתיד ולהרחיק אותם מבתי הכלא. ההשלכות של אמונות אלה הן מרחיקות לכת. המורים הכוכבים שמים ערך רב וחשיבות על למידה בדרכים רבות של ידע ועשייה. המורים הכושלים/תבוסתנים מתמקדים במיומנויות שגרתיות ברמה נמוכה למניעה של פיתוח קונספטואלי. התוצאה היא שאם תלמיד לומד אצל מורים כושלים/תבוסתנים בלבד, הוא רואה בידע מיומנות ברמה נמוכה. ואם לתלמיד יש מספר מורים כוכבים, הוא/היא פתוחים לעולם של נפש ורוח.

4. מורים כוכבים מתעקשים לנסות וללמד תוכן המקושר לתוכן הקודם שנלמד ההופך ליותר מורכב דרך מתן ציונים; מורים כושלים/תבוסתנים מלמדים שיעורים מנותקים.

הכיתה של מורה כוכב לומדת נושאים שקדמו לחומר שבתכנית הלימודים. המורה והתלמידים באופן קבוע מתייחסים לחומר שכבר נלמד, ומקשרים בינו לבין החומר החדש. לעומת זאת, בכיתה של מורה כושל/תבוסתן קורה ההיפך. החומר מחולק לפרקים ונלמד ללא קישור בינו לבין החומר הקודם או החומר הבא אחריו. אין צורך לקשר בין מה שקרה היום למה שנלמד אתמול, לרעיונות כלשהם, או למושגי מפתח של יסודות של תוכן מסוים. התלמידים של מורים כושלים/תבוסתנים אינם מבינים מהי למידה לשם שליטה בחומר.

5. המורים הכוכבים מחויבים לשיטה המדעית בכל תוכן שהם מלמדים; המורים הכושלים/תבוסתנים אינם רואים את השיטה המדעית כשיטת ניתוח נרחבת וככזו שניתן להשתמש בה לאורך כל תכנית הלימודים.
כאשר מורים כוכבים לא יודעים דבר מה הם מתייחסים לכך כאל הזדמנות להצטרף לתלמידיהם כדי למצוא תשובות תוך שימשו בשיטה המדעית. כאשר מורים כושלים/תבוסתנים נעשים מבולבלים, הם מעבירים את המסר שניתן להשתמש בשיטה המדעית רק בנושאים הקשורים למדעים.

אמונות לגבי כיצד להתמודד עם התלמידים

6. מורים כוכבים מאמינים שהנעת התלמידים היא חלק מעבודתם היומיומית; מורים כושלים/תבוסתנים אינם מאמינים בכך שניסיונות תמידיים בהנעת התלמידים הם חלק מעבודתם ומוחקים שתלמידים שחסרים הנעה עצמית.
("אני יכול ללמד רק את אלה שרוצים ללמוד") מורים כושלים/תבוסתנים "מכסים" את תכנית הלימודים. מורים נכשלים מתנהגים כאילו הוראה היא לחזור ולשנן את מה שהם כבר יודעים באוזני התלמידים. מורים כוכבים מתכננים את השיעורים והפעילויות כך שיכללו חומרים ואסטרטגיות שיעוררו את העניין ואת הדמיון של התלמידים.

7. מורים כוכבים הם ידענים מאוד לגבי ההתפתחות האנושית והם מסוגלים להבחין בין התנהגות רעה של התלמיד שהיא תוצאה של ילדים העוברים את שלבי ההתפתחות מילדות לגיל ההתבגרות; מורים כושלים/תבוסתנים נוטים לייחס את ההתנהגות הרעה של התלמיד לסוג מסוים של פגם/חסך אצל התלמיד או כישלון. הדוגמא השגרתית ביותר: תלמיד ישנוני בשעה הראשונה של יום הלימודים. המורה הכושלים/תבוסתן ייחס התנהגות זו לאישיות של התלמיד, למשפחתו או למוצאו בעוד שהמורה הכוכב יחשוב קודם כול שזהו טבעם של מתבגרים, שהם בריאים ונורמליים אבל מעדיפים לישון עד מאוחר.

אמונות לגבי האופן שבו יש לאתר ולטפל בבעיות

8. המורים הכוכבים מחפשים הסברים ללמידה הלקויה של התלמיד בתכנית הלימודים, בשיטות של המורה ובעצמם; המורים הכושלים/תבוסתנים מסבירים את הלמידה הלקויה במונחים של אי התאמה של התלמידים, של משפחותיהם ושל מוצאם העדתי.
אם למידה אינה מתרחשת אז יש שני הסברים בלבד. משהו לא בסדר עם התלמידים או משהו לא בסדר בדרך שבה מלמדים אותם.
מורים כושלים/תבוסתנים בוחרים בדרך הקלה ומאשימים את התלמידים ואת הרקע שלהם. מחנכים באופן קבוע מתייחסים לאתגרים שבפניהם הם ניצבים כאשר הם מלמדים ילדים ונוער החיים בעני או הבאים מקבוצת מיעוט. לעומת זאת, מורים כוכבים שואלים עצמם באופן קבוע "כיצד אני יכול להיות אפקטיבי יותר?" אם התלמידים מצליחים, מורים כושלים/תבוסתנים לוקחים את הקרדיט על כך לעצמם בעוד מורים כוכבים מייחסים את ההצלחה לתלמיד. אם התלמיד לא מצליח, מורים נכשלים/פורשים מאשימים את התלמיד; מורים כוכבים מתייחסים לחוסרים בהוראה שלהם.

9. מורים כוכבים מוכנים להודות בטעויות ואפילו להתנצל על כך; מורים כושלים/תבוסתנים מתייחסים להודאה בטעויות בפני התלמידים כאל חולשה.

מורים כוכבים מובילים את התלמידים להאמין שטעויות הן חלק מתהליך הלמידה; מורים כושלים/תבוסתנים מובילים את התלמידים להאמין שעדיף לא לנסות מאשר לטעות.

תגובה חזקה יותר מאשר התגובות של המורים לניסיונות של התלמידים הוא הטיפול של המורים בטעויות שלהם. אם המורה אינו מודה הטעויות שלו אלא מאשים אחרים בכך, המסר לתלמידיו ברור. מורים כוכבים לא רק מודים בטעויות שלהם בפני תלמידיהם, אלא גם מתנצלים אם הם האשימו את התלמיד בהתנהגות רעה.

אמונות בסיסיות לגבי מה גורם להצלחה בבית הספר וחשיבותה של הצלחה זו

10. מורים כוכבים מאמינים שהצלחה בבית הספר היא פונקציה של מאמץ; מורים כושלים/תבוסתנים מאמינים שהצלחה בבית הספר היא פונקציה של יכולת מולדת.
ההבדלים בפרקטיקה שנובעים מהבדל זה הם שמורים כוכבים מאמינים שהתפקיד העיקרי שלהם כמורים הוא ליצור מאמץ בעוד שמורים כושלים/תבוסתנים מאמינים שהוראה היא עניין של הקצאת המשימות המתאימות לרמה של התלמידים או השמת התלמידים בקבוצת היכולת המתאימה. להבדל זה יש השפעה על הציפיות של המורה. מורים פורשים/נכשלים כל הזמן חוזים עד כמה רחוק יגיעו תלמידיהם בחיים. על ידי התמקדות ביכולת כהסבר להצלחה, המורים הנכשלים/פורשים מגבילים את הציפיות שלהם לגבי רוב התלמידים שלהם. על ידי התמקדות במאמץ, המורים הכוכבים מאמינים שכל התלמידים יצליחו אם המורה משתמש באסטרטגיות אפקטיביות כדי לחבר אותם לחומר הלימודים, מניע אותם ומשתמש בחומרים ובציוד.

11. מורים כוכבים מאמינים שהקשר בין התלמידים למורים נבנה על בסיס כבוד; המורים הכושלים/תבוסתנים מאמינים שמורים ותלמידים צריכים לאהוב זה את זה.
מורים כושלים/תבוסתנים אינם מסוגלים להפריד בין התנהגות רעה לבין הערך שהם שמים על כל תלמיד כאדם. הרעיון שמישהו הופך להיות מורה משום שהוא אוהב ילדים מוביל באופן בלתי נמנע להתפכחות מאשליות. אהבה אינה שיטת הוראה. משום שמורים כוכבים מכבדים את הילדם ואת בני הנוער הם יוצרים כבוד בחזרה. המורים הכוכבים מפגינים את הכבוד שלהם כלפי הלומדים בשפתם, בעמידתם, בפנייה אליהם, באופן שבו הם מקשיבים לרעיונות של התלמידים וזוכרים אותם, ובנכונות שלהם ללמוד על תחומי העניין של תלמידיהם.

12. המורים הכוכבים מאמינים שלהצליח בבית הספר הוא עניין של חיים ומוות עבור תלמידים רבים; המורים הכושלים/תבוסתנים מאמינים שהוראה היא עבודה בטוחה.
מורים כוכבים מאמינים שהם מתמודדים עם חיים של ילדים בדרכים חשובות מאוד. כתוצאה מכך, אין מגבלה על כמות המאמץ והזמן שהם ישקיעו בתלמידיהם.

מורים כושלים הם עובדים מועסקים (job-holders).

אם המורה מאמין שהאינטראקציות שלו עם התלמידים והאפקטיביות שלו הן עניין של חיים ומוות, זה ישפיע על כל התנהגות, על כל אינטראקציה וזו הסיבה שמורים כוכבים חשים מידה מסוימת של לחץ. מורים כושלים/תבוסתנים יכולים לחוש בנוח עם היותם מועסקים ללא התחשבות באיזו מידה תלמידיהם לומדים.


מה ניתן לעשות כדי לגייס יותר מורים כוכבים

המחבר ממליץ להתחיל בכך שיבחרו את אותם סטודנטים בעלי איכויות/אמונות של מורים כוכבים ולהפסיק לנסות ולהראות שלשיעורי בית בקולג' או לפעילויות לפיתוח מקצועי של מורים יש להם השפעה משמעותית על מערכות האמונה של המורים.


המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

מה דעתך?

    מעניין ביותר.ניסיתי ללא הצלחה לאתר את המאמר לפי הפרטים שמסרתם. הוא לא עולה בגוגל סקולר, וגם לא באתר של כתב העת. האם תוכלו לסייע לי לאתר אותו?

    פורסמה ב 07/12/2011 ע״י חיותה ינון

    הנה הקישור למאמר http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=16504צריך להיות מנוי או לרכוש אותו

    פורסמה ב 08/12/2011 ע״י עמי סלנט
    מה דעתך?