האם תוכניות להכשרת מנהלים משפיעות על הישגי התלמידים באמצעות יכולת המנהל לבנות צוות-מורים איכותי? מחקר אקספלורטיבי

מאת: Ed Fuller

Fuller, E., Young, M., Baker, B.D. (2011). Do principal preparation programs influence student achievement through the building of teacher – team qualifications by the principal?! – An exploratory research, Educational Administration Quarterly, 47(1), 173-216.


מילות מפתח: איכות מורה, הישגי תלמידים, הכשרת מנהלים

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המטרה המרכזית של המחקר המוצג במאמר הייתה לבחון כיצד מאפיינים של תוכניות להכשרת מנהלים לבתי-ספר יסודיים עשויות להשפיע על הישגי תלמידים באמצעות פיתוח צוותי מורים איכותיים ע"י המנהל. האם מנהלי בתי ספר יסודיים בוגרי תוכניות הכשרת-מנהלים נוטים יותר או פחות לבנות צוותי מורים שישפיעו, בתורם, חיובית על הישגי התלמידים? מטרה נוספת הייתה ליצור קשר בין היכולות הכוללות של צוותי מורים בבתי ספר ורמת ההישגים על פי TAKS(Texas Assessment of Knowledge) זאת כדי להדגיש את החשיבות של המטרה המרכזית.

בבחינת הקשר בין הכשרת המנהל לבין הישגי התלמידים בבית-הספר ראוי לבחון את המשתנים המתווכים הפועלים בו. הכותבים מתייחסים בהקשר זה במאמר להגדרת כישורי מורים, למנהל כבוחר מורים איכותיים, ולקשר מאפייני מנהל - איכות מורה. סקירת המחקר בכללה מראה שמאפיינים מסוימים של תוכניות הכשרת מנהלים עשויים להיות קריטיים בהשפעתם על יעילות המנהל בשיפור הישגי התלמידים באמצעות בניית סגל איכותי. המחקר מראה קשר חזק בין כישורי מורה לבין הישגי תלמידים וכן, אם כי בעקיפין, בין דרכי העבודה של המנהל, כישורי המורה וההישגים (Darling-Hammond et al., 2007).

מה נמצא במחקר?

א) הכישורים הכוללים של מורים בבית-הספר קשורים באופן משמעותי סטטיסטית להישגים של התלמידים. גידול בכישורי-מורה מוביל לעלייה בהישגים. ממצא זה מצביע על הדרך שבה תוכניות הכשרת מנהלים יכולות להשפיע ישירות על השיגי תלמידים, דהיינו, הכשרתם כיצד לגייס, לבחור ולשמר מורים איכותיים בבית ספר ולשפר את יכולותיהם המקצועיות.

ב) הממצא המרכזי: מנהלים שהוכשרו בתוכניות שהתקיימו במוסדות מחקר ובתוכניות לתואר שלישי יעילים יותר מכאלה שהוכשרו בתוכניות שהתקיימו במוסדות מקומיים, וזאת בהתייחס ליכולותיהם בפיתוח מקצועי כולל של סגלי המורים שלהם. לא נבדקו תכני התוכניות או הפעילויות שבוצעו במסגרתן.

תוצאות אלה, גם אם במגבלות רבות, משלימות את גוף הידע הגדל והולך המראה שלמנהלים יש השפעה חשובה על בתי הספר, על המורים ועל הישגי התלמידים (למשלRiehl, 2000, Waters et al., 2003, Leithwood & Jantzi, 2005). ממצאי המחקר המוצג כאן ראשוניים ודורשים מחקר רב נוסף בנושאים שהועלו.

לדעת הכותבים מחקר נוסף צריך להתמקד בקשר בין הכשרת מנהיגים לבין פרקטיקה של מנהיגים מתוך מאמץ להבין טוב יותר את התכונות המובילות לפרקטיקות איכותיות. עם זאת גוף המחקר הקיים כבר מגדיל את ההבנות בתחומים שונים ובהם: הקשר בין הכשרה לבין פרקטיקה(al Leithwood 1996), מאפייני תוכניות והקשר שלהם להכשרה איכותית (Young et al., 2007), ההשפעה האפשרית של יכולת ותחושת שליחות מוסדיות על איכות ההכשרה ((Baker et al., 2007 וההשפעה של סוגי מוסדות על התפתחות הנתיבה המקצועית האפקטיביות ושל מנהלים (Orr, 2011. ).

לדעת הכותבים יש להקדיש תשומת לב רבה הרבה יותר לתכונות וליכולות של מנהיגות בתי-ספר ליצור ולשמר סגלים איכותיים של מורים המסוגלים להניע את התלמידים להישגים גבוהים. לדעתם ראוי לפתח אינדיקטורים מבוססים יותר של איכות מנהל והכשרתו בהקשר זה. לפי המחקר ההכשרה והלימודים לתואר וסיומם משמעותיים ביכולת המנהל לקדם מורים ותלמידים.

ביבליוגרפיה

Baker, B.D., et al., (2007). Academic drift, institutional production and professional distribution of graduate degree in educational administration, Educational Administration Quarterly, 43, 279-318.
Darling-Hammond, L., et al. (2007). Preparing school leaders for a changing world: Lessons from exemplary leadership development programs, Stanford, CA: Stanford University, Stanford Educational Leadership Institute.
Leithwood, K., et al. (1996). Preparing school leaders: What works? Journal of School Leadership, 6, 316-342.
Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A review of transformational school leadership research, PP at the meeting of the AERA, Montreal, Canada.
Orr, M.T. (2011). Pipeline to preparation to advancement: Graduates' experience in, through and beyond leadership preparation, Educational Administration Quarterly, 47(1), 114-172.
Riehl, C. (2000). The principal's role in creating inclusive schools for diverse students: A review of normative, empirical and critical literature on the practice of educational administration, Review of Educational Research, 70, 55-81.
Waters, J.T., et al., (2003). Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement, Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning.
Young, M.D. et al., (2007). Quality leadership matters, UCEA Policy Brief Series, 1(1), 1-8.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Baker, B.D., et al., (2007). Academic drift, institutional production and professional distribution of graduate degree in educational administration, Educational Administration Quarterly, 43, 279-318. Darling-Hammond, L., et al. (2007). Preparing school leaders for a changing world: Lessons from exemplary leadership development programs, Stanford, CA: Stanford University, Stanford Educational Leadership Institute. Leithwood, K., et al. (1996). Preparing school leaders: What works? Journal of School Leadership, 6, 316-342. Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A review of transformational school leadership research, PP at the meeting of the AERA, Montreal, Canada. Orr, M.T. (2011). Pipeline to preparation to advancement: Graduates’ experience in, through and beyond leadership preparation, Educational Administration Quarterly, 47(1), 114-172. Riehl, C. (2000). The principal’s role in creating inclusive schools for diverse students: A review of normative, empirical and critical literature on the practice of educational administration, Review of Educational Research, 70, 55-81. Waters, J.T., et al., (2003). Balanced leadership: What 30 years of research tells us about the effect of leadership on student achievement, Aurora, CO: Mid-continent Research for Education and Learning. Young, M.D. et al., (2007). Quality leadership matters, UCEA Policy Brief Series, 1(1), 1-8.

yyya