האם שיטת "האינטליגנציות המרובות" משפרת את תוצאות התלמידים מבחינה לימודית בחשבון

ניסוי זה בדק את ההישגים הלימודיים (רמות חשיבה שונות) ואת העמדות של תלמידי בית ספר יסודי במקצוע המתמטיקה, אשר למדו לפי שיטת הלמידה ברוח האינטליגנציה המרובות בקבוצות קטנות לעומת הישגים ועמדותיהם של תלמידים שלמדו בכיתות פרונטאליות.
הניסוי נמשך ארבעה שבועות ב-2 כיתות ו' הטרוגניות בבית ספר יסודי . כיתה אחת למדה בקבוצות קטנות לפי שיטת  האינטליגנציה המרובות, וכיתה אחרת למדה לפי השיטה הפרונטאלית.
       נערך מבחן מסכם שבדק את ידיעת התלמידים לגבי החומר הנלמד. המבחן הכיל 27 פריטים משלושה תתי נושאים (הצבה בתבניות מספר, קבוצת הצבה, בעיות מילוליות, תרגילי זיכרון ופישוט תבניות מספר). כל תת נושא הכיל שתי רמות: אחת ברמת זיכרון וידע הנקרא "טכני", ושנייה ברמת חשיבה ותפקודים שכליים הנקראים "חשיבה". כמו כן הועבר שאלון העמדות פעמיים: פעם לפני הניסוי ופעם בסופו. בתחילת הניסוי נערך מבחן לבדיקת ידע של התלמידים בשתי הקבוצות (הניסוי והביקורת). בקבוצת הניסוי הייתה לו מטרה נוספת של מיון תלמידים לקבוצות למידה (בשיטת האינטליגנציה המרובות).
       נמצא כי הישגי התלמידים שלמדו בשיטת האינטליגנציה המרובות, היו בדרך כלל גבוהים יותר מהישגי התלמידים שלמדו בשיטה הפרונטאלית. בתחילת הניסוי הרמה של שתי הקבוצות (הניסוי והביקורת) הייתה כמעט דומה. ללמידה בשיטת האינטליגנציה המרובות הייתה השפעה דומה על ההישגים של התלמידים המתקדמים והבינוניים. אצל תלמידים בעלי הישגים נמוכים היו הישגים בניסוי זה גבוהים בציון הכולל ובנושא ההצבה. בשני הנושאים האחרים (קבוצת הצבה ופישוט) לא היה הבדל משמעותי בין התלמידים, שלמדו לפי השיטות השונות.
       ממצאים אלה תומכים בהשערה האומרת שתלמידים הלומדים בקבוצות קטנות ברוח האינטליגנציה המרובות יגיעו להישגים גבוהים יותר מהתלמידים הלומדים בשיטה הפרונטאלית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya