האם קורס וירטואלי מתאים לכולם?

מקור: אתר מט"ר (מדע וטכנולוגיה ברשת)

מחקר שנערך בישראל על ידי נחמה שני ודר' רפי נחמיאס, בדק את הקשר בין הצלחתם של תלמידי כיתות ח, ט בקורס וירטואלי לבין סגנונות החשיבה השונים שלהם. התברר, שקורס וירטואלי מתאים בעיקר לתלמידים בעלי סגנון חשיבה ליברלי ולתלמידים בעלי סגנון חשיבה מופנם, שיש להם ניסיון בעבודה בסביבה מתוקשבת.

 קורסים וירטואליים, למידה מרחוק, למידה מבוססת Web (רשת האינטרנט), E-Learning (למידה אלקטרונית) - מונחים אלה, שנוספו בשנים האחרונות למאגר המונחים החינוכיים, מתייחסים ללמידה באמצעות רשת האינטרנט. דרך למידה זו התפתחה בסביבה הלימודית החדשה, שנוצרה עם חדירת האינטרנט לחינוך. טכנולוגיות ה-Web עשויות להשפיע על המורים בבחירת התכנים של ההוראה ושל דרכי ההוראה. מספר הולך וגדל של קורסים וירטואליים מוצעים כיום לסטודנטים באוניברסיטה, לתלמידים בבתי-הספר ולמורים - במסגרות שונות של השתלמויות למורים.

מה מאפיין קורסים וירטואליים?
המאפיין העיקרי של קורסים וירטואליים הוא האפשרות ללמוד בכל מקום ובכל זמן. הקורסים מאפשרים גם לפתח סביבה חינוכית משמעותית, המקלה על הלמידה ומייעלת אותה. הם מתבססים על שימוש מקוון (מקושר ישירות למערכת של מחשב) במידע (כגון: כניסה למקורות מידע שונים באינטרנט - לספריות, למוזיאונים ולמאגרי מידע עדכניים), בתקשורת (הקשר בין המורים לתלמידים נוצר באמצעים של תקשורת ה-Web, כגון: שיחות, פורומים וכדומה), ובפעילויות לימודיות (שימוש בדפי Web, המכילים היפרטקסט, ["תמליל-על"], וידאו, גרפים וכדומה).

קורס וירטואלי תומך בלמידה עצמאית ומאפשר לתלמידים לשלוט על תהליך הלמידה ולהתאים אותה ליכולתם ולקצב הלימוד שלהם. עם זאת, הוא מעודד שיתוף פעילה בין התלמידים ובינם לבין המורה. מכאן נובעת ההנחה, שקורסים וירטואליים יכולים להתאים ללומדים מסוגים שונים.

תלמידים וסגנונות חשיבה
תלמידים נבדלים אלה מאלה בסגנון החשיבה שלהם, כלומר - בדרך שהם רוכשים ידע, מגבשים רעיונות, מרגישים ומתנהגים. קיימות כמה תיאוריות, המתארות את סגנונות החשיבה השונים של האדם. הכרת סגנון החשיבה (או הפרופיל של סגנונות החשיבה) של אדם עשויה להסביר מדוע פעילות מסוימת מתאימה לו, ומדוע אחרת איננה מתאימה.

האם דרך הלמידה בקורס וירטואלי מתאימה לכל התלמידים? מי הם התלמידים שיתפקדו טוב יותר בסביבת למידה זו? האם אפשר לנבא את ההצלחה של לומד/ת בקורס וירטואלי על-פי מאפיינים אישיים, כגון סגנון החשיבה?

בשאלות אלו עוסק המחקר שנערך ע"י : שני, נ', ונחמיאס, ר' (2001). קורס וירטואלי - למי? עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, 34, 29-26

מטרת המחקר

לברר כיצד תלמידים מתפקדים בקורס וירטואלי, ומהי עמדתם לגבי צורת למידה זאת. לבדוק את הקשר בין התפקוד והעמדות של התלמידים לבין מאפיינים אישיים: סגנונות חשיבה, מגדר (GENDER), וניסיון בעבודה בסביבה מתוקשבת.

המשתתפים
השתתפו במחקר 110 תלמידים, בנים ובנות, בכיתות ח ו-ט משני בתי-ספר בארץ. ל51%- מהתלמידים היה ניסיון קודם בעבודה בסביבה מתוקשבת, ואילו היתר היו חסרי ניסיון כזה.

שיטת המחקר
התלמידים למדו בקורס וירטואלי במסגרת בית-הספר הווירטואלי אביב. הקורס עסק בנושא חיפוש מידע ואחזורו, ונלמדו בו מיומנויות של חיפוש מידע באינטרנט וכן כיצד להשתמש באמצעי תקשורת שונים, כגון: דואר אלקטרוני, לוח מודעות וקבוצות דיון.

הנתונים על תפקודם של התלמידים נאספו על-ידי צפייה בפעולותיהם והקלטתן.
הישגי התלמידים נבדקו באמצעות 7 משימות שניתנו להם.
עמדות התלמידים לגבי הלמידה בקורס ושביעות רצונם ממנו נבדקו באמצעות שאלונים מתאימים.
סגנונות החשיבה של התלמידים נבדקו באמצעות שאלון, המבוסס על התיאוריה של החוקר סטרנברג, שאפיין 13 סגנונות חשיבה. מתוכם נבחרו 6 סגנונות:

  • סגנון חשיבה גלובלי - מאפיין את העוסק בתמונה הגדולה, בהכללה ובמופשט
  • סגנון חשיבה לוקלי - מאפיין את העוסק בפרטים, בדוגמאות קונקרטיות
  • סגנון חשיבה מופנם - מאפיין את המעדיף לעבוד לבד, המרוכז בפנימיותו
  • סגנון חשיבה מוחצן - מאפיין את האוהב לעבוד עם האחרים והרגיש לנעשה אצלם
  • סגנון חשיבה ליברלי - מאפיין את העושה דברים בדרכים חדשות, מתגרה במוסכמות
  • סגנון חשיבה שמרני - מאפיין את העושה דברים בדרכים מקובלות ונרתע משינויים

 ממצאים

תפקוד התלמידים בקורס הווירטואלי

המדדים לתפקוד התלמידים היו: הציונים שנקבעו על-פי העבודות שהוגשו, חיפוש מידע באינטרנט, הגשת המטלות והשימוש בתקשורת.  על-פי הציונים, התלמידים נחלקו לשתי קבוצות גדולות: קבוצה (55%) של תלמידים שהצליחו יפה, וקבוצה (31%) של אלה שנכשלו.  גם בשאר המדדים לא היו התפלגויות נורמליות של הממצאים. התברר, שתלמידים בעלי סגנון חשיבה ליברלי וכן תלמידים בעלי סגנון חשיבה מופנם תפקדו טוב יותר בקורס (כלומר, השיגו תוצאות טובות יותר במדדי התפקוד), מאשר האחרים.  נמצא קשר חיובי מובהק בין תפקודם של התלמידים לבין מידת הניסיון, שהייתה להם בעבודה בסביבה מתוקשבת  לא נמצא הבדל בין בנים לבין בנות לגבי אופן התפקוד

 עמדות ושביעות רצון מהקורס

התוצאות שהתקבלו דומות לתוצאות המתייחסות לתפקוד:

התלמידים בעלי סגנון חשיבה ליברלי וכן תלמידים בעלי סגנון חשיבה מופנם היו בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי הקורס, וכן גילו רמה גבוהה יותר של שביעות רצון מהאחרים.

קשר חיובי מובהק נמצא בין מידת הניסיון, שהייתה לתלמידים בעבודה בסביבה מתוקשבת, לבין עמדותיהם החיוביות כלפי הקורס.

לא נמצא הבדל בין בנים לבין בנות לגבי העמדות ולגבי שביעות הרצון מהקורס.

מסקנות עיקריות והשלכות להוראה

חשוב לדעת שקורס וירטואלי איננו מתאים לכל התלמידים. תלמידים, שדרך למידה זו איננה מתאימה להם, ינשרו או ייכשלו.

חשוב לחקור את דפוסי הלמידה של התלמידים ואת מידת התאמתם ללמידה בקורסים וירטואליים.

יש להקנות לתלמידים מיומנויות שימוש במחשב ובתקשורת מתווכת מחשב, כדי להבטיח תפקוד טוב יותר בקורס וירטואלי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya