האם על מרצה באוניברסיטה לשנות את האמונות והפרקטיקות שלה לגבי למידה מקוונת

Scott, Karen M. "Does a university teacher need to change e-learning beliefs and practices when using a social networking site? A longitudinal case study", British Journal of Educational Technology; Jul2013, Vol. 44 Issue 4, p571-580, 10p.

מחקר אורך זה בוחן כיצד מרצה אחת שינתה את פרקטיקת ההוראה שלה מהוראה פנים אל פנים להוראה באמצעות למידה משולבת, בתחילה תוך שימוש במערכות לניהול למידה (LMS) ולאחר מכן תוך שימוש באתרי רשתות חברתיות (SNS ).

המוקד הוא השינוי באמונות ובפרקטיקות של המורה לגבי למידה מקוונת (e-learning) בעקבות חוסר הרצון הראשוני שלה להשתמש באתרי רשתות חברתיות.

המורה ייחסה את חוסר הרצון הזה למגדר, לגיל ולהשכלה שלה.

מהמחקר עלו ארבעה ממצאים עיקריים:  

ראשית , בעוד שייתכן וקשה למורים לשנות את אמונותיהם, ציפיות שלא נענו יכולות לעורר דיאלוג ושיתוף פעולה ולהוביל לשינוי באמונות ובפרטיקות.

שנית, פיתוח של משאבי למידה מקוונת ברשתות חברתיות עשוי לבוא בעקבות תהליך חוזר ונשנה המערב התנסות.

שלישית, מגדר, גיל וניסיון קודם עשויים להשפיע על מורים המתחילים ליישם למידה מקוונת, בייחוד בטכנולוגיות חדשות כגון: אתרי רשתות חברתיות.

לבסוף, מחקר זה מציג את הערך של שימוש במחקר אורך איכותני כדי להבין את השינוי באמונות ובפרקטיקות של המרצה באוניברסיטה לגבי למידה מקוונת במהלך הזמן.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

" איים של חדשנות" כמכשול בדרך ל"חדשנות כוללת"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya