האם ספרים אלקטרונים מקדימים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי

אורה סגל-דרורי, עפרה קורת ועדינה שמיר. "האם ספרים אלקטרונים מקדימים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי", כתב העת מגמות, פברואר 2014 , כרך מט , מס' 3, עמודים 479-446.


במאמר מוצגים שני מחקרים שבחנו את תרומת הקריאה בספרים אלקטרוניים לאוריינותם של ילדי גן.

במחקר א׳ נבחנה התרומה של הקריאה העצמאית בספר אלקטרוני לאוריינות של הילד לעומת תרומתה של קריאת מבוגר לילד מספר מודפס, תוך כדי השוואה בין שתי קבוצות מיצב חברתי־כלכלי.
במחקר השתתפו 128 ילדי גן חובה, מחציתם ממיצב נמוך ומחציתם ממיצב בינוני־גבוה.

נמצא שהקריאה בספר האלקטרוני תרמה לקידום אוצר המילים של הילד ולהבנה טובה שלו את הסיפור ברמה דומה לתרומת הקריאה של המבוגר לילד.
ניצני קריאת מילים והמודעות הפונולוגית של הילדים בעקבות שתי ההתערבויות לא השתפרה.

במחקר ב׳ נבחנה ההשפעה של קריאת ספרים אלקטרוניים וקריאת ספרים מודפסים, שתי הפעילויות בתיווך מבוגר ובלעדיו, על ניצני הקריאה של הילד.

במחקר זה השתתפו 128 ילדי גן חובה ממיצב חברתי־כלכלי נמוך.

הילדים חולקו אקראית לארבע קבוצות פעילות:
(1) קריאה עצמאית בספר אלקטרוני;
(2) קריאת ספר אלקטרוני עם תיווך של מבוגר;
(3) קריאת ספר מודפס עם תיווך של מבוגר;
ו- (4) השתתפות בתכנית הגן הרגילה (קבוצת ביקורת).

הילדים נבחנו בניצני קריאה לפני ההתערבות ואחריה.

נמצא שהקבוצה שקראה את הספר האלקטרוני בתיווך של מבוגר התקדמה יותר משלוש הקבוצות האחרות בציון האוריינות הכללי וכן בהכרת שמות אותיות, בניצני קריאת מילים ובהמשגת הכתוב בספר.

קישור לתקציר המאמר
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya