האם סטודנטים הנמצאים בסביבה מתוקשבת מסוגלים לבצע בו-זמנית כמה וכמה משימות קוגניטיביות (multitasking)?

Laura L. Bowman, Laura E. Levine, Bradley M. Waite and Michael Gendron Can students really multitask? An experimental study of instant messaging while reading ,"  Computers & Education , Volume 54, Issue 4, May 2010, Pages 927-931 


אחת "האגדות" בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה היא הנחת היסוד כי תלמידים או סטודנטים הנמצאים בסביבה מתוקשבת מסוגלים לבצע בו-זמנית כמה וכמה משימות קוגניטיביות (multitasking). המחקר הנוכחי ביקש לבדוק הנחת יסוד זו באמצעות סביבה מתוקשבת סינכרונית המבוססת על צ'אט (instant messaging (IM)המחייבת את התלמידים גם לקרוא מאמר וגם לשוחח על כך במערכת הסינכרונית. ממצאי המחקר גילו כי לקח לסטודנטים יותר זמן לקרוא ולהבין את הטקסטים כאשר היו מעורבים תוך כדי כך בתקשורת סינכרונית. יכול להיות שהסטודנטים סבורים שהם מסוגלים לקרוא טקסטים ובו-זמנית לתקשר עם עמיתיהם , אך ממצאי המחקר מלמדים כי למעשה הם זקוקים להרבה יותר זמן בהשוואה לאותה מטלה המתמקדת רק בקריאת הטקסטים.

ראה גם :
מחקר אחר של אוניברסיטת יוטה בארה"ב מצא כי רק 2.5% מהסטודנטים מסוגלים להתמודד בו-זמנית עם מטלות קוגניטיביות ואצל כל השאר יש ירידה של כ30% ברמת היכולות הקוגניטיביות כאשר הם מתמודדים עם כמה וכמה מטלות קוגניטביות בו-זמנית.
Only a Few Can Multitask

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya