האם ניתן לשלב תמיכה והערכה בו-זמנית בתוכניות התמחות וליווי מורים חדשים?

מקור:
Embracing Contraries: Combining Assistance and Assessment in New Teacher Induction, Teachers College Record Volume 110 Number 5, 2008.

למרות שהספרות המקצועית העוסקת בליווי מורים חדשים ומתחילים המליצה באופן מסורתי להפריד בין תמיכה לבין הערכה, הולכת ומתגבשת כיום ההכרה כי ההערכה היא חלק אינטגראלי לקידום קליטת המורים ומדידת איכות המורים החדשים. בעקבות הכרה זו החלו גורמים בעולם העוסקים בליווי וקליטת מורים חדשים להתעניין בתוכניות ליווי מורים המשלבות בצורה נכונה תמיכה, התפתחות מקצועית, הערכה ואחריותיות.
מחקרם של פרופ' פיימן-נמסר ויוסקוניסה לבחון את המאפיינים של אותם תוכניות הליווי חדשניות בארה"ב שאכן ניסולמזג ולשלב תמיכה והערכה. התוכניות שנחקרו הן Peer Assistance and Evaluation Program (PAEP בסינסינטי ותכנית Santa Cruz New Teacher Project (SCNTP).
הממצאים מלמדים כי השילוב בין תמיכה והערכה תוך כדי ליווי מורים חדשים אינו פוגם כלל בתוכניות הליווי ואינו פוגע ביחסי האימון הנרקמים בין המנחים והמורים החדשים בתכנית הליווי והקליטה בבית הספר
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya