האם ניתן ללוות מורים מתחילים בבתי ספר בהנחייה מתוקשבת באינטרנט?

מאת: A Anthony
המחקר שנערך בארה"ב ביקש לבדוק את יעילות ההנחייה המקוונת לפרחי הוראה העוברים הכשרה במסלולי הכשרה אלטרנטיביים בארה"ב . אוכלוסיית המחקר : קבוצת מורים מתחילים שהוכשרה במסלול האלטרנטיבי בארה"ב כאשר חלק מההכשרה המעשית בבתי הספר לווה בהנחייה מתוקשבת של מורים מאמנים בלמידה מרחוק. עפ"י ממצאי המחקר, ניתן להגביר את המסוגלות המקצועית והיעילות באמצעות ליווי מרחוק באינטרנט, בתנאי שהליווי מרחוק של המורים המאמנים הוא רצוף לאורך זמן וכולל לפחות 6 מפגשים מקוונים. תמיכה ממוחשבת במורים מתחילים בבתי ספר יכולה להביא תועלת רבה כל עוד היא חלק ממדיניות הכשרה ברורה ומגובשת וכל עוד היא נמשכת לאורך זמן .

לתקציר המאמר

Anthony, A., Gimbert, B. & Fultz, D. (2013). The Effect of E-Coaching Attendance on Alternatively Certified Teachers’ Sense of Self-Efficacy. Journal of Technology and Teacher Education, 21(3), 277-299. Chesapeake, VA: SITE


ראה גם :
היתרונות של הנחייה וירטואלית מרחוק להתפתחות מורים

הנחיה מתוקשבת והתפתחות מקצועית של מורים בבתי הספר - סקירת מחקרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya