האם מערכות למידה מתוקשבות הן גם מערכות ניהול ידע ?

 
 
Bayan Aref Abu Shawar, Jehad Ahmad Al-Sad, LearningManagement Systems: Are They  Knowledge Management Tools?, International Journal of Emerging Technologies in Learning (JET ), vol. 5 , no. 1 ( 2010).
מאמר שכתבו שני חוקרי חינוך בירדן , המלמדים באוניברסיטה הפתוחה שם. המאמר מנסה להשוות בין התפתחות מערכות לניהול מתוקשבת ( LMS) ובין עקרונות ניהול הידע ומגיע למסקנה כי ניתן במקרים מסוימים לראות במערכות הלמידה המתוקשבות גם מערכות לניהול ידע . לדעת הכותבים , מערכת ניהול הלמידה (LMS) המופעלת ע"י האוניברסיטה הפתוחה הערבית  Arab Open University (AOU) היא במידה רבה גם מערכת לניהול ידע בחינוך. האוניברסיטה הפתוחה הערבית שהוקמה בירדן בשנת 2002 השתמשה בתחילה במערכת ניהול הלמידה המתוקשבת FirstClass system , אבל בעקבות אילוצים שונים עברה לפני שנתיים לניהול מערך הלמידה המתוקשב למערכות MOODLE .
 
המאמר המלא
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya