האם מסלולי הכשרה שונים של מורים לחינוך מיוחד מייצרים הבנות שונות לגבי המקצוע ולגבי מושגי הליבה שלו?

Cameron, David Lansing; Jortveit, Maryann. "Do different routes to becoming a special educator produce different understandings of the profession and its core concepts?", European Journal of Special Needs Education. Nov2014, Vol. 29 Issue 4, p559-570.

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון האם תכניות הכשרה שונות למורים יוצרות הבנות שונות של מקצוע החינוך המיוחד ושל מושגי הליבה שלו.

המחברים ערכו סקר בקרב 27 סטודנטים לתואר ראשון ו-36 סטודנטים להכשרת מורים בנורבגיה, שענו על שאלות פתוחות לגבי המטרות העתידיות שלהם וציפיותיהם ולגבי המושגים של "שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות" "ליקוי למידה" ו"מורה לחינוך מיוחד".

נמצא כי הסטודנטים להכשרת מורים היו צפויים יותר: (א) לראות את המושג "שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות" בפרספקטיבה רחבה, תוך מתן דגש על תחושת השייכות לקהילה, (ב) להגדיר את המושג של ליקוי למידה מפרספקטיבה קטגוריאלית, ו-(ג) לתפוס מורים לחינוך מיוחד כמורים "מומחים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

גם הסטודנטים לתואר ראשון הדגישו כי התפקיד של מורים לחינוך מיוחד הוא לתמוך באנשים בעלי צרכים מיוחדים, אולם הם היו צפויים יותר לעשות שימוש בפרספקטיבה רציונלית בעת תיאור המושג של ליקוי למידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya