האם מורי העתיד מוכנים לאתגר של הערכת הלומד?

Fadia Nasser-Abu Alhija and Adi Levy-Verd. "Are Future Teachers Prepared for the Challenge of Learner Assessment?".

המטרה של המחקר הנוכחי היא לתאר את אוריינות ההערכה של מורים מתחילים ולבחון את הקשר בין אוריינות ההערכה לבין שלושה משתנים של בהכשרת מורים הרלוונטיים לתחום זה.

המשתתפים היו 327 מורים חדשים (187 מורים מתמחים ( inductees) ו-140 מורים במהלך הקריירה (in-service teachers).

הנתונים נאספו תוך שימוש בשאלון שהועבר בעשר מכללות להכשרת מורים, ראיונות עם 11 מורים, ניתוח של 18 סילבוסים, ומבחן ב"אוריינות הערכה".

התוצאות חשפו אוריינות הערכה עלובה בקרב המורים החדשים, שבממוצע סיפקו תשובות נכונות ל-47% בלבד משאלות המבחן, מה שמראה על כישלון לעמוד בסטנדרטים המצופים.

המשתתפים דיווחו על רכישת ידע מועט לגבי נושאים של הערכה במהלך ההכשרה, למרות העובדה שהסילבוסים שנותחו כללו נושאים אלה.

כשליש מהמשתתפים דיווחו שהם לא השתתפו בקורס לגבי הערכה; 85% מהמשתתפים לא התנסו בהערכה במהלך הכשרת המורים שלהם.

אף על פי שמורי המורים מיישמים סוגים שונים של פרוצדורות הערכה, המבחנים המסכמים היו הנפוצים ביותר, והשתתפות של הסטודנטים בתהליך ההערכה הייתה נדירה.

רכישת ידע לגבי הערכה, התנסות בהערכה, והצגת מודל לחיקוי מצד מורי המורים הסביר 41% מהשונות באוריינות הערכה.

המחקר מספק מידע אמפירי לגבי תחום זה ומספק לקובעי המדיניות המלצות מעשיות לגבי הדרכים המתאימות להכשרת מורים בהערכה.


קישור לתקציר המאמר באנגלית באתר הכנס הבינלאומי הששי בהכשרת מורים


מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?