האם ליווי בקליטה אפקטיבי להתפתחותם המקצועית של מורים מתחילים? ממצאי מחקר אורך

מקור: דפים 39, כתב עת לעיון, למחקר ולהוראה בהכשרת מורים, מכון מופ"ת, תשס"ה 2005 עמ' 66-84

למאמר המלא ראו קובץ מצורף מימין

מחקר אורך שמטרתו היתה להבחין בין מורים מלוּוים למורים לא מלוּוים מבחינת התפתחותם המקצועית גם לאחר 7 שנות עבודה.
בשלב הראשון , נבדקה תרומת הפרויקט "ליווי בקליטה" להתפתחותם המקצועית של 207 מורים מתחילים (ב-1992), ולאחר 7 שנים, נבדקה ההשפעה המתמשכת של הפרויקט אצל אותם נבדקים.
הממצאים העיקריים מראים שדרגת ההתפתחות המקצועית של מורים מלווים גבוהה במובהק מדרגת ההתפתחות המקצועית של מורים לא מלווים הן בשנת עבודתם הראשונה בהוראה והן לאחר 7 שנים.
לטענת המחבר התפתחות המקצועית של המורים חשיבות רבה במניעת שחיקה ונשירה, ולפיכך על מפקחים ,מנהלים וקובעי מדיניות החינוכית לשקוד על טיפוחה.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אשמח לקבל את קובץ המאמר, לא מוצאת אותו. תודה
  naeam101@gmail.com

  פורסמה ב 07/06/2022 ע״י tnhr tnhhrh

  אשמח לקבל את קובץ המאמר, לא מוצאת אותו. תודה

  פורסמה ב 11/01/2022 ע״י בילי מליחי
  מה דעתך?
yyya