האם יש תועלת בהגדרות של מטרות הלמידה באתרי קורסים וביחידות לימוד?

מקור:
 
 
בעקבות מאמרון מעניין של קמי בין, מומחית ללמידה מתוקשבת בארה"ב על חוסר התועלת של הגדרת מטרות הלמידה בקורסים מתוקשבים ובלמידה בכלל התעורר ויכוח מעניין בין אנשי חינוך בעולם על תועלת וחוסר תועלת בהגדרות היבשות של מטרות למידה במסמכי סילבוס, ביחידות לימוד ובאתרי קורסים ללומדים. מסתבר כי רוב הלומדים וגם מרבית מתכנני הקורסים ומעבירי הקורסים שונאים את ההגדרות הפורמאליות של מטרות הלמידה ונוטים להתעלם מהם לחלוטין. במידה רבה הגדרות של מטרות הלמידה נכפות עליהם על ידי המערכות הביורוקרטיות שאיתן הם נאלצים לחיות בדו-קיום בשלום. גם המומחים לתהליכים קוגניטיביים של למידה סבורים כי פירוט מטרות למידה בקורסים, ובמסמכי תכנים ללומדים אינו תורם למוטיבציה של הלומדים. אנשי חינוך העוסקים בתכנון למידה מתוקשבת סבורים כי הדרך היעילה יותר היא להתחיל את השיעור המתוקשב או יחידת הלימוד בהצגת שאלות מאתגרות במקום הגדרות פורמאליות של מטרות הלמידה. עדיף לדעתם להציג תסריטים אפשריים של מצבים אפשריים, מסתעפים ומתפתחים שיאתגרו את הלומד כבר בראשית הקורס. מחקרים מלמדים כי שאלות מנחות מאתגרות את הלומדים יותר מכל הגדרה פורמאלית של מטרות הלמידה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya