האם יש קשר בין סקרנות לבין יכולת קוגניטיבית?

מקור:
ALBERTI, ET. WITRYOL . SL . "The relationship between curiosity and cognitive abilityin third-and fifth-grade children", The Journal of genetic psychology , 1994, 155:22, 129
 
מורים  בביה"ס יסודי סבורים כי יש  קשר חיובי בין סקרנות ליכולת קוגניטיבית ומתעלמים מסקרנות לשמה אצל ילדים בכיתה.  הסקרנות מניעה אותנו לחקירת הסביבה ולגירויים חדשים. כך אנו מתפתחים יותר אינטלקטואלית. חוקרים מבחינים בין חקרנות מוגדרת לחקרנות מתפזרת, הטענה היא שכאשר אנו מציגים גירוי חדש אצל ילדים תיווצר אצלם חקרנות מוגדרת המתבטאת במיקוד בגירוי החדש ובהתנהגות של חקירה. ההשערות הספציפיות של המחקר הנוכחי היו שיימצא קשר חיובי בין מדד הסקרנות של העדפת החידוש ובין הערכת מורים. ההשערה השנייה היתה שיימצא קשר בין סקרנות לבין הערכת מורים. האם יש קשר חיובי בין 2 מדדי הסקרנות (חידוש והערכות מורים). החוקרים לקחו 2 גירויים שהיו ידועים כמועדפים על ילדים והציגו את הגירוי הזה ברצף של מוכרות 1= מאוד מוכר עד 5= חידוש גבוה.
נמצא קשר בין הערכות המורים לגבי סקרנות התלמידים לבין היכולות הקוגניטיבית של התלמידים,  אבל הערכות המורים לא שיקפו את מידת הסקרנות של הילדים אלא התייחסו ליכולת הקוגניטיבית של הילד
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya