האם יש עוד מקום לספר הלימוד?

יורם אורעד עומד במאמרון שלו על חשיבותו של ספר הלימוד ככלי למימוש תכנית הלימודים אך תוהה בנוגע למעמדו "כאמצעי הוראה מרכזי במערכת החינוך וכאמצעי למידה עצמי, לנוכח ריבוי המידע הזמין באינטרנט".

"ייתכן שבמקום ספר לימוד אחד ואחיד, ניתן להשתמש במקטעים קצרים ומגוונים ברשת, שיעניקו למורים מגוון רב של חומרי למידה שבהם יוכלו להשתמש ללמידה על פי ראות עיניהם ולפי צרכיהם וצרכי תלמידיהם. דבר זה יאפשר גמישות רבה בהרבה ביחס לספר הלימוד ויאפשר העצמה של הלמידה, התאמתה לתלמיד והתאמתה למורה עצמו".

למאמרון המלא של יורם אורעד ברשת שלובים

ראו גם
:

דרכי למידה חדשות: השוואת האפקטיביות של מדיה מקוונת אינטראקטיבית בחינוך מרחוק עם המסורת האירופאית של ספרי הלימוד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya