האם יש חשיבות לקליקרים בחינוך ?


ג'יי הורוויץ העלה לדיון בבלוג המרתק שלו סוגיה מעניינת הנוגעת לשימוש הטכנולוגי של קליקרים בהרצאות בכיתות . הוא מתייחס למאמרון של לארי קובן אשר כתב על תחושת הדז'ה וו שהתעוררה אצלו כאשר הוא צפה לאחרונה בשיעור מתמטיקה שבו המורה נעזרה בקליקרים. קובן הסביר שהמורה חילקה קליקרים לתלמידים וביקשה מהם להשיב על שאלת רב-ברירה שהופיעה על הלוח הלבן האינטראקטיבי בקדמת הכיתה. כותבת ג'יי הורוויץ בסיכום המאמרון שלו: "כדי שמספר רב של מורים ימצאו דרכים לשלב את השימוש בקליקרים לתוך פדגוגיה מוצלחת, אנחנו זקוקים להרבה מאד מורים שמשתמשים בהם בצורה סתמית. ואולי נצטרך גם להפרד מהציפייה שכלים טכנולוגיים – קליקרים, טבלטים, או מה שעוד עתיד להופיע, ישנו את החינוך. בסך הכול הם יהוו את הבסיס שעליו חלק מהמורים יצליחו להביא ללמידה משמעותית.

למאמרון המלא של ג'יי הורוויץ


ראה גם :

האם שינוי תרבותי ? היישום של תופעת השלטים תומכי הלמידה באולמות ההרצאה של האוניברסיטאות והמכללות בארה"ב הולך ומתרחב

למידה דיאלוגית, היבטים נוספים

ניהול דיונים בשיעורי תרגול באמצעות שלטים (clickers)

השימוש בשלטים אינטראקטיביים בכיתות לימוד בארה"ב הולך וגדל

קליקרים בכיתה

התקנת מערכות משוב ממוחשבות בכיתות לימוד באוניברסיטה -ממצאי מחקר

רשימה ביבליוגראפית מקיפה - 2

  
Classroom Response System (“Clickers”) Bibliography


סקירה טובה על תחום הקליקרים בחינוך בויקפדיה באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מה עם שלטי חוצות בחינוך?? זה ייקצר את הדרך. כל מה שמוצג בשלטי חוצות והוא אלקטרוני ובגודל שמאפשר נשיאה או סתם גרירה אל הכיתה, הופך לתחום עניין בטווח זמן קצר ביותר כדי לשמר את הרלבנטיות של בית הספר.

    פורסמה ב 13/02/2012 ע״י יהושפט גבעון
    מה דעתך?
yyya