האם יכולות הוראה איכותיות ניתנות להעברה גם כאשר מורים עוברים ללמד בבית ספר אחר ובאוכלוסיות תלמידים שונות

האם יכולות הוראה איכותיות ניתנות להעברה גם כאשר מורים עוברים ללמד בבתי ספר אחר ובאוכלוסיות תלמידים שונות מבחינת הרקע הסוציו-אקונומי שלהם?

שאלת מחקר זו נבדקה כבר פעמים ע"י המחקר החינוכי בארה"ב והיא ממשיכה לעורר עניין גם היום לאור העובדה כי יותר מורים בוחרים לעזוב את בית ספרם וללמד במסגרות חינוכיות אחרות .

הצפי הוא שמגמה זו תגבר כי מורים שוב אינם רואים עצמם כפותים לביה"ס אחד ויחיד בכל חייהם המקצועיים. שינויים בהנהלת ביה"ס ובתרבות הארגונית של ביה"ס היו קיימים תמיד , אך היום מורים כבר מחליטים ליזום לעבור ללמד בביה"ס אחר. מצד שני יש יותר ויותר מקרים בהם בתי ספר נסגרים מסיבות דמוגרפיות בערים מסוימות ( כגון הזדקנות אוכלוסיה) ואז המורים צריכים לעבור לבתי ספר אחרים.

ידוע גם בספרות המקצועית כי מורה יכול להצליח במלאכת ההוראה בבית ספרו ולהיכשל בבית ספר אחר בגלל שינוי התרבות הארגונית של ביה"ס ויחסי העבודה בין המורים העמיתים. מחקר קודם מצא כי יכולות הוראה איכותיות לא תמיד באות לידי ביטוי עם שינוי המסגרת החינוכית .

המחקר האחרון בארה"ב הוא המשמעותי ביותר והוא בדק את הסוגיה של מורים העוברים בין בתי ספר במשך 11 שנים בצפון קרולינה ובפלורידה. הממצאים מלמדים כי מורים איכותיים מצליחים בכל ביה"ס אחר אליו עברו גם כאשר אוכלוסיית התלמידים בפניהם הם ניצבים היא חלשה יותר מסיבות סוציו-אקונומיות. ממצאי המחקר אמנם רלבנטיים יותר לארה"ב אך גם בישראל עשויים להיות בעתיד תנאים משתנים במערכת החינוך שיגרמו למורים לעבור בין בתי הספר מבלי להיות כבולים כל חייהם למסגרת חינוכית אחת ויחידה.

לסקירה באנגלית Can Effective Teaching Transfer Across Schools?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya