האם יחסים ביניאישיים הכרחיים לפיתוח אמון בפרויקטים קבוצתיים מקוונים?

Wade, Christine E., Cameron, Bruce A., Morgan, Kari and Williams, Karen C.
" Are interpersonal relationships necessary for developing trust in online group projects?", Distance Education; Nov2011, Vol. 32 Issue 3, p383-396, 14p.


המחקר הנוכחי חקר כיצד התפיסות של הסטודנטים את חשיבותם של יחסים בינאישיים בקבוצות מקוונות השפיעה על התפיסות שלהם את האמון ואת ההתנסויות בתוך הקבוצה.

הסטודנטים, שנרשמו לשיעורים מקוונים ששילבו פרויקט קבוצתי, נשאלו בסקר לגבי ההתנסויות שלהם בפרויקטים הקבוצתיים המקוונים.

המשתתפים לא מצאו את הקשרים הבינאישיים כהכרחיים בפיתוח אמון.

אולם, נמצא כי המגדר של הסטודנטים וסוג הלמידה (כלומר, למידה מרחוק לעומת למידה בקמפוס) היו גורמים חשובים בקביעת סוג ההתנסויות שהסטודנטים חוו בתוך הקבוצות המקוונות שלהם. הגברים דיווחו על התנסויות שליליות יותר מאשר הנשים, וסטודנטים שלמדו בלמידה מרחוק ביקשו קשרים עם חברי הקבוצה יותר מאשר סטודנטים שלמדו בקמפוס.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya