האם חינוך מדעי יכול לסייע בהפחתת ההתחממות הגלובלית? מחקר בינלאומי קושר בין אמונות התלמידים לבין נכונותם לפעול

 

Manuel, Rodriguez et al. Can Science Education Help to Reduce Global Warming?: An International Study of the Links between Students' Beliefs and their Willingness to Act. International Journal of Science in Society. 2011, Vol. 2 Issue 3, p 89-99. 

 

בתקופה זו של הידרדרות סביבתית חיוני לסייע לאנשים לשנות את גישותיהם, מניעיהם, מיומנויותיהם והתנהגויותיהם באופן שיסייע לקיימות אקולוגית. ניתן לצפות כי חינוך הוא אחד מהכלים שיתרמו להשגת מטרה זו. ואולם למרבה הצער, רק מעט תוכניות חינוכיות הצליחו להשיג השפעה משמעותית על מעשיהם של אנשים ועל מעורבותם הסביבתית. נראה כי אחד הגורמים ל"תהום" הכרויה בין ידע לפעולה הוא הפער בין גישות וערכים פרו-סביבתיים באופן כללי לבין מניעים וכוונות ספציפיים הדרושים לנקיטת פעולות. לפיכך, מחקר זה בחן את הזיקות בין אמונות בדבר התועלת שבנקיטת פעולות מסוימות לבין הנכונות לבצען. לצורך זה, 12,627 תלמידי בית ספר ב-11 מדינות שונות מילאו שאלונים. השאלונים בחנו את עמדות התלמידים בנוגע לאפשרות לשנות את דרכי התחבורה האישיות שלהם במטרה להפחית את ההתחממות הגלובלית. החוקרים כימתו את הקשרים בין אמונות התלמידים בדבר התועלת שבפעולה לבין דרגת נכונותם לפעול, כדי לאמוד את המידה שבה חיזוק אמונתו של אדם באפקטיביות של פעולה מסוימת עשוי להגדיל את נכונותו לנקוט אותה. השוואה של ערכי האינדקס הזה ביחס לפעולות שונות במדינות שונות זיהתה את הפעולות שבהן סביר כי החינוך יצליח להתניע שינוי התנהגותי.

קישור למאמר המלא

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya