האם זה המחקר החשוב ביותר לשנת 2012? אולי

Larry Ferlazzo. "Is This The Most Important Research Study Of 2012? Maybe", December 20, 2012.

המחבר, Larry Ferlazzo, אחד מטובי המורים בארה"ב , מפרסם מדי שנה בבלוג שלו מהו, לדעתו, המחקר הטוב ביותר של באותה שנה (ראו הפוסטים הטובים ביותר על המחקרים החדשים בשנת 2012).

לדעת Ferlazzo, המחקר שיתואר להלן הוא המחקר החשוב ביותר השנה, שכותרתו "ניבוי צמיחה לטווח ארוך בהישגי התלמידים במתמטיקה: התרומות הייחודיות של אסטרטגיות קוגניטיביות ושל הנעה".

במחקר זה החוקרים עקבו אחר 3,500 תלמידים גרמניים במשך חמש שנים כדי לזהות אילו גורמים של למידה/הוראה/IQ עשויים לתרום להישגים לימודיים מידיים במתמטיקה והאם גורמים אלה שונים מהגורמים שעשויים להוביל לשיפור בלימודים לאורך זמן.

החוקרים מצאו מספר הבדלים בין הגורמים.

נמצא כי אף על-פי שהנעה חיצונית ו"למידה שטחית" (כגון: שינון) עשויות להסתכם בציונים גבוהים בהערכות לטווח קצר, הם למעשה פוגעים בשיפור בהישגים הלימודיים (על פני חמש שנים).

התפתחות ההנעה הפנימית של התלמיד, "אסטרטגיות למידה עמוקות" (הדורשות "הרחבה" ויצירת קישורים לידע נוסף), ותלמידים המרגישים שיש להם תחושת שליטה גדולה יותר על הלמידה שלהם היו מרכיבים מרכזיים ההכרחיים לשיפור מוגבר בהישגים הלימודיים:

השליטה הנתפסת, ההנעה חיצונית והאסטרטגיות של למידה שטחית לא חזו שיפור בהישגים במתמטיקה, הנעה פנימית ואסטרטגיות של למידה עמוקה היו מנבאים חיוביים באופן משמעותי של סה"כ השיפור בהישגים הלימודיים.

המחברים סיכמו את התוצאות:

אחד מהמאפיינים של החקירה הנוכחית הוא שאנחנו משתמשים באינטליגנציה כמשתנה בקרה, בעוד אנחנו בוחנים את הקשרים הניבויים של אסטרטגיות קוגניטיביות ושל הנעה.

בנוסף, ההכללה של אינטליגנציה כמנבא ייצרה ממצאים מעניינים: השיפור לטווח ארוך בהישגים במתמטיקה נובא על ידי גורמים הנעתיים וגורמים של אסטרטגיה, אבל לא על ידי האינטליגנציה של התלמידים (לאחר בקרה על המשתנים הדמוגרפיים).

זה ניצב בניגוד לממצא שנחזה בדרך כלל שאינטליגנציה מסבירה חלק גדול מאוד מהשונות בציונים, בהשוואה למשתנים של אסטרטגיה ומשתנים הנעתיים (לדוגמא: Spinath, Spinath, Harlaar, & Plomin, 2006).

עלינו להיות מודעים לכך שמחקר זה התמקד בפיתוח של הישגיות בתחום לימוד אחד בלבד.
למרות זאת, הממצאים שלנו מדגישים את החשיבות של מתן תשומת לב לאסטרטגיות הלמידה ולהנעה של מתבגרים כאשר רוצים להבין את ההתפתחות של ההישגיות הלימודית שלהם.

על כן, המסר העולה ממחקר זה הוא שגורם מכריע המשפיע על שיפור בהישגים הלימודיים אינו עד כמה חכם אתה, אלא עד כמה אתה בעל הנעה פנימית וכיצד אתה לומד.

קישור למאמר באנגלית
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?